10.4. jsme se s Ondrou Profantem setkali se zástupci ministerstva spravedlnosti (Jeroným Tejc, Michal Franěk, Lenka Trešlová, Aneta Dvořáková) a ministerstva vnitra (Karel Bačkovský). Chtěli jsme řešit dvě agendy: 7b trestního řádu konkrétně a postavení dat jako důkazu obecnější téma.

Se 7b jsme přišli s několika věcmi, které pro nás byly prioritní: omezení okruhu kdo z policie žádá přesunout specificky na ÚZČ, vymezit přesněji vhodné případy, omezit škálu které informace jsou žádány na nejmenší nutný rozsah a používání znepřístupnění webu jen pro ty nejnutnější případy. Karel Bačkovský nás upozornil, že se bude snažit toto vtělit do jednané vnitřní závazné metodiky a zároveň současnou praxi považuje i ministerstvo vnitra za nevhodnou.
K postavení digitálních dat jako důkazu jsme dostali informaci, že nastavením by mělo být vše v pořádku, prověříme tak konkrétní případy.

Ve střednědobém výhledu jsme se se zástupci Ministerstva spravedlnosti dohodli, že lze diskutovat mini novelu upravující nastavení závazného termínu, do kterého musí policista získat vyjádření soudu či státního zástupce, a v případě, že se po aplikaci metodiky stále budou objevovat problémy, lze diskutovat další legislativní změny např. v oblasti možnosti zabránit v přístupu.

naši účastníci:
Ondřej Profant, David František Wagner
ostatní účastníci:
Jeroným Tejc, Michal Franěk, Lenka Trešlová, Aneta Dvořáková, Karel Bačkovský
David Wagner
publikováno: 12. 4. 2019 11:20 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz