Profil autora
jméno:
David Wagner
přidal kontaktů:
54
profil na Pirátském fóru:
david.wagner

V poledne jsem si zavolal se (stážistkou) Sophie Moreau-Brillatz s Nuclear Transparency Watch. Probrali jsme stávající stav legislativy a na čem Mikuláš pracuje, požádal jsem jí o několik studií pokud dokážou doručit (transparence Dukovan a kompatibilita státní pomoci s jednotným trhem). Není tam žádný nutný follow up, jen chtěli vědět před letní pauzou co by nás případně zajímalo. Žádnou konkrétní spolupráci jsem nesliboval.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Sophie Moreau-Brillatz
David Wagner
publikováno: 20. 7. 2020 13:52 permalink

4.3. jsem se přes ulici od parlamentu potkal se zástupci Digital Europe Hughem Kirkem a Philipem Ederem. Hlavní tématem bylo digital copyright levy - chtěli by ho po Evropě harmonizovat, zdůraznil jsem, že za nás je jednoznačně nejlepší harmonizace zrušení. Slíbili jsme si ale výměnu materiálů.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Hugh Kirk, Philip Eder
David Wagner
publikováno: 5. 3. 2020 14:36 permalink

20. ledna jsem se potkal s Martinem Hančlem, bývalým asistentem Pavla Svobody. Probrali jsme nějaké zkušenosti s jeho práce, procesní věci a vyměnili si základní tipy. Večeři jsem zaplatil.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
večeře
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Martin Hančl
David Wagner
publikováno: 5. 3. 2020 14:35 permalink

V odpoledních hodinách jsem se krátce sešel se zástupci eurelectric, (https://www.eurelectric.org/). Probrali jsem stav elektrifikace v Evropě, jejich pohled na just transition a blížící se legislativu v pro ně relevantních oblastech (baterky, taxonomie a hlavně Green New Deal). Probírali jsme i čtvrteční rezoluci a hlavně její jadernou podčást a který z pozměňovacích návhrů budeme podporovat, tady ale nebylo moc o čem mluvit, protože věc ještě nebyla jasně schválena delegací.
Přislíbili expertní pomoc a zasílání studií, to jsem abychom viděli jeden úhel pohledu rád přijal.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Natalia Plaskiewicz, Charlotte Renaud, Gabriel de Couessin
David Wagner
publikováno: 26. 11. 2019 16:11 permalink

Po mém lehkém zpoždění jsme se setkali v prostorách Mikulášovy kanceláře. Vize obou společností zastupovaných panem Indráčkem jsou jednoduché: tranzice k ekologičtější ekonomice založená na reálných cílech, reálných datech a udržitelném rozvoji, nikoliv náhlém zavření všeho a prudkém přechodu pouze na elektromobilitu.
Řešili jsme místo plynu a hybridů v energetickém mixu a dopravě, které zdroje emisí mají jaký vliv (lokální topeniště jako velký znečišťovatel) a řešili jsme příchozí legislativu, kde nejzásadnější byl koncept Green New Deal a balíček k bateriím příští rok.
(na závěr schůzky jsme na chodbě krátce pohovořili o tom, že se znám se synem pana Indráčka a psaní larpů)

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Ivan Indráček
David Wagner
publikováno: 20. 11. 2019 20:29 permalink

Setkání se zástupci Konferederace evropských "odpad na energii" spalovacích elektráren proběhla vesměs v souladu. Už z dřívějších čísel je zjevné, že skládkování není úplně cesta vpřed a zároveň zero waste není dosažitelný. I při nejoptimističtějším odhadu to vychází tak, že přibližně o 80% víc elektráren/ tepláren schopných zpracovávat odpad by se hodilo - při pohledu na jejich distribuci je také zřetelné, že čím západněji, tím více a naopak.
Řešili jsme pak hlavně problémy implementace, které normy považují za vhodné a které za přehnaně/ málo přísné a jak vidí budoucnost energetiky. Informace jsem přebral, k ničemu jsem se nezavazoval.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Agné Razgaityté, Maxime Pernal
David Wagner
publikováno: 17. 11. 2019 13:22 permalink

Předmětem schůzky byl hlavně postoj zástupců daných firem k chystanému balíčku k bateriím. Vyjádřil jsem, že i když jde věc primárně na ENVI, budeme se k ní chtít vyjadřovat. Nejvíc času jsme strávili řešením oblasti "just transition" - jak strukturálně poškozené regiony nejlépe posunout do budoucnosti elektromobility. Klíčové bylo hlavně budování průmyslových kapacit a co to udělá s trhem práce (elektromobily vytváří méně pracovních míst než spalovací motory) v Česku, sekundárně pak jak města mohou zavádět efektivně elektromobilitu (bavili jsme se o příkladu Švýcarska).
Pro chystanou municipality konferenci nám připraví nějaké podkladové materiály za ně. Brožurky jsem odmítl s tím, že pracujeme paperless.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Folker Franz (ABB), Florian Chapalain (ABB), Nicolas Erb (Alstom)
David Wagner
publikováno: 17. 11. 2019 13:12 permalink
23. 10. 2019

Potkal jsem se se zástupci aliance SmartEN, která dává dohromady nějaké ty desítky firem které řeší koncepty Smart energy. Protože na energetice a na tom, aby se tranzice udělala co nejrozumněji pracuje Mikuláš dlouhodobě (a je to tedy taková ta klasická mravenčí práce), tak jsme měli co řešit i v krátkém čase. Flexibilita sítě na straně zákazníka, decentralizace, zabezpečení chytrých řešení elektrické sítě proti narušení soukromí a tak dále. Probrali jsme také blížící se regulace (příští březen se dostane na industry témata, blíží se také stále poněkud tajemný digital services act), výsledky dnešního hlasování EP (rozpočet).

Poměrně přínosná byla rozprava o regulačních sandboxech jako konceptu hledání kvalitních řešení.

přijaté výhody:
letáčky, vizitky, příslib zaslaných studií k elektromobilitě a náročnosti pro síť
poskytnuté výhody:
dvě vizitky
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Elisa Gastaldi (Siemens), Alain Taccoen (EDF), Lenka Jancová (Applia), Michael Villa (smartEN)
David Wagner
publikováno: 23. 10. 2019 17:29 permalink

Potkali jsme se v mojí kanceláři s generálním tajemnkem Critical Raw Materials Alliance, což je zájmová skupina poslanců EP, kteří se zajímají o...critical raw materials.
Pohovořili jsme o jejich významu a o tom, co znamenají pro nás jako Piráty, o koncepci evropského open hardwaru i mnoha dalších významech CRM. Dohodli jsme se, že si vyměníme kontakty, složky a předložím Mikulášovi možnost být členem malé, ale poměrně zajímavé zájmové skupiny.

přijaté výhody:
letáček a vizitka.
poskytnuté výhody:
vizitka. Moje.
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Maurits Bruggink
David Wagner
publikováno: 23. 10. 2019 17:22 permalink

Desátého října jsem se kolem druhé hodiny odpolední potkal v čajovně Daruma s Michalem Feixem ze Seznamu. Probírali jsme jejich pohled na implementaci copyright směrnice a jak ovlivní jejich podnikání (došli k odlišným názorům od našich expertů v EP), jak si stojí situace kolem 7b (mazání webů - je to teď relativně v klidu a jsou rádi, že jsme se do toho nad rámec nešťastného hlasování nějak vložili), kde vidí další výzvy od nové Komise a další evropská témata.
Neshodli jsme se v pohledu na Unii a na možnosti digitální daně a její konkrétní nasazení.

přijaté výhody:
cenné informace z praxe
poskytnuté výhody:
platil jsem čaj
naši účastníci:
David Wagner
ostatní účastníci:
Michal Feix
David Wagner
publikováno: 20. 10. 2019 13:10 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz