Schůzka s místostarostou Prahy 22 (nezávislý) a advokátem specializujícím se na nemovitosti, domluvená na základě propojení P. Kosaře a Z. Freitas na MHMP.

Témata:
Legislativa k bydlení, od příspěvku na bydlení a kvartálního vykazování služeb jakož i absence místních šetření, přes normy týkající se SVJ a bytových družstev, po cenové mapy
Posuzování zdravotního stavu při žádostech o invalidní důchod či příspěvek na péči (dva úspěšné spory s pojišťovnami)
Fungování sociálního systému v provazbě na bydlení (kauce, podpora)

Konkrétní výstup:
- Ať ÚP žádá o rozpis služeb do konce června, nikoli do konce dubna - to často majitelé ještě od správců nemají
- Zkusíme spolupráci na posílení role SVJ

Další odkazy - probírali jsme aktivity v různých oblastech:
Uhříněves: https://www.praha22.cz/urad/organizacni-struktura/organizacni-schema/osoba-mgr-pavel-kosar-161.html
advokátní kancelář: https://www.upholding.cz/legal
časopis RUN: https://run-magazine.cz/casopis/kontakty

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Pavel Kosař
Olga Richterova
upraveno: 1. 5. 2019 11:43
publikováno: 1. 5. 2019 11:17 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz