L.V. je dětský psychiatr. Pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na dětském oddělení, následně na klinice INEP jako vedoucí lékařka pedopsychiatrické péče, momentálně má soukromou praxi v Praze.
Tématem byl aktuálně projednávaný návrh vrátit rodičům možnost řešit problémy svých dětí tak, že je předají diagnostickým ústavům. Podle názoru L.V. je problematika řešení výchovných problémů dětí mnohem komplikovanejší problém. Mnoho rodičů nevidí souvislost mezi výchovnými problémy svých dětí a fungováním celé rodiny. Problematické chování dětí je avšak důsledek nefunkčních rodin, a tak je potřeba k tomuto problému přistupovat a řešit tuto problematiku komplexně. Dg. ústavy hrají v systému pomoci značnou roli, ale L.V. vidí potřebu se zaměřit na prevenci vzniku výchovných problémů, zaměřit pozornost na to, jak řešit problémy už v počátku jejich vzniku, vytvořit pro rodiny možnost dlouhodobější péče a přistupovat k problematice jako k rodinnému (a tudíž také k celospolečenskému) problému.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Lucia Vašková, Lucie Nováková
Olga Richterova
upraveno: 24. 5. 2019 10:20 historie úprav
publikováno: 22. 5. 2019 21:53 permalink
Historie úprav
20. 5. 2019
Pedopsychiatr a diagnostické ústavy

L.V. je dětský psychiatr. Pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na dětském oddělení, následně na klinice INEP jako vedoucí lékařka pedopsychiatrické péče, momentálně má soukromou praxi v centru Prahy.
Tématem byl aktuálně projednávaný návrh vrátit rodičům možnost řešit problémy svých dětí tak, že je předají diagnostickým ústavům. Podle názoru L.V. se tím problém přesouvá jen na stranu dětí, což neodpovídá skutečným příčinám vzniku problémového chování - je potřeba predevším řešit výchovné problémy dětí komplexně, v rámci celé rodiny a potažmo společnosti. Současně dg. ústavy svou roli samozřejmě mají a potřebné jsou, avšak jako jakési poslední útočiště. Dobrovolné pobyty dle návrhu dnes mohou zajišťovat střediska výchovné péče.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Lucia Vašková, Lucie Nováková
Olga Richterova
upraveno: 23. 5. 2019 13:38
publikováno: 22. 5. 2019 21:53
20. 5. 2019
Pedopsychiatr a diagnostické ústavy

L.V. je dětský psychiatr. Pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na dětském oddělení, následně na klinice INEP jako vedoucí lékařka pedopsychiatrické péče, momentálně má soukromou praxi v centru Prahy.
Tématem byl aktuálně projednávaný návrh vrátit rodičům možnost řešit problémy svých dětí tak, že je předají diagnostickým ústavům. Podle názoru L.V. se tím problém přesouvá jen na stranu dětí, což neodpovídá skutečným příčinám vzniku problémového chování - je potřeba řešit výchovné problémy dětí komplexně, v rámci celé rodiny a potažmo společnosti.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Lucia Vašková, Lucie Nováková
Olga Richterova
publikováno: 22. 5. 2019 21:53

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz