dne 22.7. proběhla na naši žádost schůzka se zastupiteli ANO. Schůzka si primárně týkala témat, které jsme se snažili prosadit na červnovém zastupitelstvu. Poděkovali jsme za podporu při hlasování o "transparentním balíčku" (zveřejnění transparentních účtů, záznamů ze zastupitelstva, zápisů z jednání komisí Rady, podkladů pro jednání zastupitelstva) a probrali jsme potřebu pozice městského architekta, kterou prosazujeme dlouhodobě. V souvislosti s tím jsme probrali i aktuální situaci týkající se plánů na výstavbu v centru města.
Další body jednání se týkaly potřeby domů s pečovatelskou službou, přemostění žel.tratě na Staré Blansko a potřeby zřízení odborné komise pro posouzení studie energetické koncepce CZT.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Luboš Sedlák, Antonín Straka
ostatní účastníci:
Jan Nečas, Lenka Dražilová
zbynek pokorny
publikováno: 22. 7. 2019 21:18 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz