Profil autora
jméno:
Zbynek Pokorny
přidal kontaktů:
78

Dne 27.března jsem se sešel na schůzku s vedoucím odboru SRM ing. Vítkem. Řešili jsme hlavně nevyjasněné kompetence a informační toky mezi SRM a Výborem pro energetiku, kterému předsedám.
Výbor pro Energetiku má dle rozhodnutí zastupitelstva řešit energetickou koncepci města i jeho jednotlivých budov. U mnoha projektů, kterých se to týkalo v posledních 2 letech byl však Výbor zpočátku obcházen a musel si dodatečně získávat informace, případně předvolávat zaměstnance MěÚ, kteří projekty za město zpracovávali.
Ve druhé fázi požádám o schůzku s radními, kteří jsou garanti za investice. Ti zatím také evidentně nepochopili, že jsou vázáni výše uvedeným rozhodnutím zastupitelstva.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Vítek (vedoucí odboru SRM), ing. Nečas a ing. Havíč - garanti rady za energetiku
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 16:21 permalink

Dne 18.3. jsme se sešli s dalšími opozičními zastupiteli, abychom projednali problematické body ke schůzi zastupitelstva, která proběhla následující den. Konkrétně jsme řešili pro opozici nepřijatelné navýšení ceny projektu 1. fáze rekonstrukce nemocnice (Rotační jednotka) a návrh na zvýšení odměn neuvolněných radních a členů výborů a komisí.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Ondřej Haváč
ostatní účastníci:
Jan Došek, Patrik Ág, Lukáš Toman (Forum Blansko), p.Pernica (KSČ)
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 16:08 permalink

Dne 5. března jsme se krátce sešel s radním pro energetiku ing. Nečasem. Schůzka následovala po veřejné debatě ke zjednosměrnění ulic, která proběhla v budově MěÚ. Téma naší schůzky bylo právě zjednosměrnění ulic a další body, které aktuálně řeší Komise pro dopravu a Výbor pro energetiku, ve kterých je ing. Nečas stálým hostem.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 15:58 permalink

Dne 18.1. jsem se sešel se zástupci tenisového oddílu ing. Zemánkem a ing. Němcem. Schůzka se týkala ekonomiky provozu nafukovací haly. Tu provozují Služby Blansko a zajímaly mě podmínky, za kterých byla letos hala postavena a aktuálně provozována. Schůzky se účastnil také kolega ze zastupitelstva ing. Došek, který v této věci na poslední schůzi ZM interpeloval.

naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Zemánek, ing. Němec / ing. Došek (Forum Blansko)
Zbynek Pokorny
publikováno: 24. 1. 2024 20:48 permalink

Dne 18.12. jsme se sešli s dalšími opozičními zastupiteli v Blansku. Tématem byly různé body ke schůzi zastupitelstva, která proběhla následující den. Na detailní prostudování všech materiálů zastupitelstva je obecně velmi málo času, takže podobné schůzky nám pomáhají vytvořit si komplexnější obraz problematických bodů, případně přípravu vlastních usnesení.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Ondřej Haváč
ostatní účastníci:
Jan Došek, Patrik Ág (oba Fórum Blansko), Emil Pernica (KSČM)
Zbynek Pokorny
publikováno: 1. 1. 2024 18:12 permalink

Ve středu 8.11. jsem se sešel s radním ing. Nečasem (ANO). Probírali jsme témata z Komise pro dopravu, kde jsem členem, Ing. Nečas stálým hostem. Také jsme se dostali k problematice energetiky- ing. Nečas je garantem za tuto oblast, a radou nedávno schválené pozici městského architekta.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 15. 11. 2023 22:44 permalink

Ve středu 8. 11. jsem se sešel s jednatelem městské společnosti Teplo Blansko ing. Vaníčkem a ing. Doškem - oba jsou členové Výboru pro energetiku. Jednali jsme o několika detailech příprav na provozování Centrálního zásobování teplem CZT, včetně plánu města na připojení nové výstavby na sídlišti Písečná.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Vaníček - Teplo Blansko s.r.o., ing. Došek - člen Výboru pro energetiku, zastupitel
Zbynek Pokorny
upraveno: 15. 11. 2023 22:38
publikováno: 15. 11. 2023 22:37 permalink

V úterý 26. září jsme se sešli se zastupiteli opoziční strany Fórum Blansko ing. Ágem a ing. Doškem. Předmětem schůzky byly informace týkající se trestního oznámení, které Fórum obdrželo od města. Město v květnu 2022 podalo TO na neznámého pachatele kvůli vzniku černé skládky značného rozsahu v průmyslové zóně. To bylo následně policií odloženo. Jelikož tato problematika byl i součástí jednání zastupitelstva a chtěli jsme si tyto podklady od města také vyžádat, využili jsme nabídky Fórum Blansko na seznámení se s materiály a zvážení dalšího postupu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny, Ondřej Haváč
ostatní účastníci:
Jan Došek, Patrik Ág (oba Forum Blansko)
Zbynek Pokorny
publikováno: 15. 11. 2023 8:06 permalink

Dne 29.8. jsme se zúčastnil schůzky se zástupci odboru INV a firmy BlueNet kvůli jejich nabídce na instalaci FVE na městských BD. Jejich nabídku a technické řešení jsme následně diskutovali i na schůzi Výboru pro energetiku. Ten svým usnesením doporučil nabídku nepřijmout.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Peterková a ing. Štefan - oddělení INV, za firmu BlueNet ing. Kytner a ing. Zahradník
Zbynek Pokorny
publikováno: 13. 9. 2023 0:29 permalink

Dne 25.8. jsem se sešel s jednatelem městského společnosti Teplo Blansko ing. Vaníčkem. Tématem byly body pro plánovanou 5. schůzi Výboru pro Energetiku, kterému jako zastupitel předsedám.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Vaníček - Teplo Blansko s.r.o.
Zbynek Pokorny
publikováno: 13. 9. 2023 0:22 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz