Profil autora
jméno:
Zbynek Pokorny
přidal kontaktů:
70

Dne 29.8. jsme se zúčastnil schůzky se zástupci odboru INV a firmy BlueNet kvůli jejich nabídce na instalaci FVE na městských BD. Jejich nabídku a technické řešení jsme následně diskutovali i na schůzi Výboru pro energetiku. Ten svým usnesením doporučil nabídku nepřijmout.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Peterková a ing. Štefan - oddělení INV, za firmu BlueNet ing. Kytner a ing. Zahradník
Zbynek Pokorny
publikováno: 13. 9. 2023 0:29 permalink

Dne 25.8. jsem se sešel s jednatelem městského společnosti Teplo Blansko ing. Vaníčkem. Tématem byly body pro plánovanou 5. schůzi Výboru pro Energetiku, kterému jako zastupitel předsedám.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Vaníček - Teplo Blansko s.r.o.
Zbynek Pokorny
publikováno: 13. 9. 2023 0:22 permalink

Dne 22.8. jsem se sešel s kolegou z Výboru pro energetiku ing. Kuncem. Probírali jsme předložený materiál k energo-zařízení v budově nového plaveckého bazénu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jiří Kunc
Zbynek Pokorny
publikováno: 12. 9. 2023 22:17 permalink

Dne 6. června jsem se sešel krátce s novým vedoucím odboru SRM blanenského MěÚ, ing. Vítkem. Odbor má na starosti velké množství zásadních činností MěÚ (mimo jiné i provozování CZT) a debatovali jsme o vývoji projektů, které jsem předtím řešil už s jeho předchůdkyní, nyní tajemnicí p. Skotákovou.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
Zbynek Pokorny
publikováno: 11. 7. 2023 16:44 permalink

Dne 19. 6. jsme se sešli se čtyřmi dalšími opozičními zastupiteli na debatu o bodech zastupitelstva, které proběhlo následující den. Přestože nedošlo k žádnému příslibu podpory, tak jsme následující den ve většině sporných bodů hlasovali stejně / podobně.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny, Ondřej Haváč
ostatní účastníci:
Jan Došek, Patrik Ág, Lukáš Toman (všichni Forum Blansko), Emil Pernica (KSČM)
Zbynek Pokorny
publikováno: 11. 7. 2023 16:33 permalink

Dne 1.6. jsem se sešel s garantem rady města pro energetiku ing. Nečasem. Projednávali jsme aktuální situaci před přechodem provozování systému CZT pod městské s.r.o., a plánovanou veřejnou besedu jednatele nového s.r.o. a zástupci SVJ (odběratelů tepla)

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 5. 6. 2023 17:27 permalink

Dne 9.5. jsem se krátce sešel se dvěma kolegy z Výboru pro Energetiku, kvůli nové ceně tepla ze systému CZT, oznámené dodavatelem, firmou ZT Energy. Město (majitel soustavy CZT) ke dni posledního zastupitelstva nedostalo k oznámené ceně žádné podklady.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Došek (Forum Blansko), ing. Jiří Kunc
Zbynek Pokorny
publikováno: 23. 5. 2023 6:33 permalink

V pátek 24.3. jsem se sešel s garanty rady pro energetiku, a zároveň s jednatelem nové městské společnosti, která od 2024 bude provozovat Centrální zásobování teplem. Zajímal mě plán inventarizace majetku CZT a první kroky nového jednatele. Upozornil jsem také na problematiku plánované výstavby BD, které mají být napojeny na CZT.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Nečas, ing. Havíř - rada/ ing. Vaníček- Teplo Blansko sr.o./ ing Došek - Forum Blansko
Zbynek Pokorny
publikováno: 1. 4. 2023 22:59 permalink

V pátek 24. března jsem se sešel s jednatelem městské společnosti Služby Blansko ing. Grunwaldem a jeho kolegou p. Ševčíkem. Budova krytého bazénu je uzavřená kvůli havarijnímu stavu střechy a má se stavět nový bazén. Součástí stávající budovy je ale i sauna a fitness centrum, které by do data zahájení stavby (zatím odhad jaro 2024) mohlo otevřít pro veřejnost. To jsem navrhoval na posledním zastupitelstvu a čekám na analýzu technického stavu. Prošel jsem si s oběma pány zmíněné prostory.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Grunwald, p. Ševčík - oba Služby Blansko
Zbynek Pokorny
upraveno: 30. 3. 2023 23:34
publikováno: 30. 3. 2023 23:31 permalink

V úterý 14.3. jsem se sešel se dvěma kolegy z Výboru pro energetiku probrat první nezbytné kroky pro Výbor i nového jednatele nové městské společnosti Teplo Blansko s.r.o. Sepsali jsme několik bodů, které budu jako předseda Výboru pro energetiku prezentovat na nejbližší schůzce Výboru, případně se dvěma garanty rady.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Došek, ing. Jiří Kunc
Zbynek Pokorny
publikováno: 22. 3. 2023 18:31 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz