Profil autora
jméno:
zbynek pokorny
přidal kontaktů:
10
Kontakty
30. 11. 2019

26. 11. jsem se sešel na krátkou schůzku s blanenským starostou ing. Crhou. Téma byly naše 4 návrhy na nejbližší ZM, které jsem radě poslal 15.11., aby je zařadili do programu zastupitelstva. To neudělali, jen je "vzali na vědomí". Ujistil jsem ho, že tyto body navrhnu holt na začátku jednání. Dalším tématem bylo nedávné rozhodnutí Rady zrušit záměr prodeje pozemků v centru města. Podle mého k tomuto došlo hlavně poté, co obdrželi petici cca. 800 občanů, která o zrušení žádala (byť oficiálně to nepřiznali).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Crha (starosta Blanska)
zbynek pokorny
publikováno: 30. 11. 2019 23:36 permalink
30. 11. 2019

24. listopadu jsem se sešel se zastupitelem za ANO ing. Matuškou ohledně problematiky CZT (centrálního zásobování teplem). Podle nás i ANO došlo v Blansku k velice netransparentnímu rozhodnutí rady pronajmout provozování CZT. Posuzujeme stále právní i ekonomickou stránku věci.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Matuška, ing. Došek
zbynek pokorny
publikováno: 30. 11. 2019 22:53 permalink

Dne 13.11. jsem se sešel s místostarostou p.Polákem (ČSSD). Informoval jsem ho o bodech, které chceme navrhnout na prosincovém zastupitelstvu - zveřejňování materiálů na jednání ZM na webu, pořizování videozáznamů z jednání ZM, a zřejmě rozšíříme o zřízení funkce městského architekta. Tento bod nyní diskutuji s městskými architekty ve městech, kde již jsou zřízeni.
ps. Návrhy a důvodové zprávy jsem členům rady zaslal již 15.11. Rozšířil jsem body o a) ZM si vyhrazuje schvalování již i záměru prodeje městsých pozemků, b) návrh elektronického referenda k problematice plánované developerské zástavby na nám. Republiky.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Ivo Polák
zbynek pokorny
publikováno: 18. 11. 2019 23:35 permalink

Dne 31.10. jsem se sešel s místostarostou p.Hasoněm (KDÚ). Důvodem bylo informovat ho o tom, že v prosincovém zastupitelstvu hodlám opět navrhnout zřízení funkce městského architekta, zveřejňování materiálů na jednání ZM na webu a pořizování videozáznamů z jednání ZM.
Návrhy a důvodové zprávy budu zasílat radě před schvalováním programu 18.11. Některé tyto body mají podporu u části zastupitelů KDÚ a snad schůzka přispěje i k debatě uvnitř KDÚ před hlasováním v zastupitelstvu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
František Hasoň
zbynek pokorny
publikováno: 11. 11. 2019 0:35 permalink

V úterý 15. října jsem se sešel se zastupitelem ANO ing. Matuškou z důvodu společného postupu proti rozhodnutí rady města Blanska o pronájmu provozování soustavy CZT. Rada obešla zvoleným postupem zastupitelstvo a koncesním řízením vybrala jediného zájemce o provozování. Tím je firma ZT Energy, která systém provozovala předtím 15 let. Požádáme právní odbor o možnost přidělení právního specialistu na VŘ.
31.10. mají zastupitelé pozvánku na seminář k tomuto tématu, rád bych tam šel již připraven.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Ing. Matuška (ANO), ing. Došek
zbynek pokorny
publikováno: 20. 10. 2019 22:14 permalink

Dne 7.10. jsme se sešli s p. Mullerem, vydavatelem blanenského čtrnáctidenníku Monitor, ohledně systému výjimek z rušení nočního klidu v Blansku. Ten je v současnoti nešikovně nastaven a vede ke kumulaci příliš mnoha koncertů ve stejný den. To trápí pořadatele těchto kultur.akcí. Náš zástupce v kulturní komisi Jan Střítecký již připravil dotazník, ve kterém by organizátoři kultur. akcí mohli vyjádřit, co by jim ze strany města pomohlo. Výsledek dotazníku by byl materiálem pro komisi a doporučení radě města.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Jan Střítecký
ostatní účastníci:
Martin Muller
zbynek pokorny
publikováno: 12. 10. 2019 10:30 permalink

Dnes jsem se krátce sešel s radním za Volbu pro Blansko p. Ivošem Stejskalem. Hlavní temata byla zavedení městského architekta, zveřejňování materiálů na jednání ZM na webu a pořizování videozáznamů z jednání ZM. Všechny tyto body jsme již na ZM navrhovali, ale neúspěšně. Chci se proto postupně, v dostatečném předstihu před dalším zastupitelstvem (prosinec), sejít s lídry koaličních stran a vysvětlit jim, proč opakovaně budeme tyto body navrhovat. Žádný příslib nepadl, ale mým cílem je vyvolat debatu mezi zastupiteli těchto stran.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Ivo Stejskal
zbynek pokorny
publikováno: 1. 10. 2019 0:05 permalink

Dne 26.9. jsem se setkal s p. Petrem Sedláčkem, majitelem OC Sever. Obchodní dům hodlá rekontruovat včetně doplnění dvou podlaží s byty. Zatím zpracovávají projekt, ale viděl jsem vizualizace a zajímalo mě hlavně řešení parkování v zamýšleném parkovacím domě. Kvůli jeho výstabě požádali město o směnu malých pozemků. OC bývalý majitel neopravil, de facto od revoluce chátrá. Koncept rekonstrukce vypadá velmi povedeně.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Petr Sedláček
zbynek pokorny
publikováno: 29. 9. 2019 10:08 permalink

Dne 8.8. proběhla na naši žádost krátká schůzka s vedoucí odboru FIN, ing. Skoupou na téma rozklikávacího rozpočtu. Zajímaly nás možnosti detailnějšího zobrazení v systému GINIS. Okrajově jsme probrali téma transparentních účtů. Názor ing. Skoupé je, že zejména po zavedení registru smluv již 2016 jejich potřeba klesá.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, ing. Antonín Straka
ostatní účastníci:
ing. Alena Skoupá, ing. Jan Šustáček
zbynek pokorny
upraveno: 14. 8. 2019 19:32
publikováno: 14. 8. 2019 19:26 permalink

dne 22.7. proběhla na naši žádost schůzka se zastupiteli ANO. Schůzka si primárně týkala témat, které jsme se snažili prosadit na červnovém zastupitelstvu. Poděkovali jsme za podporu při hlasování o "transparentním balíčku" (zveřejnění transparentních účtů, záznamů ze zastupitelstva, zápisů z jednání komisí Rady, podkladů pro jednání zastupitelstva) a probrali jsme potřebu pozice městského architekta, kterou prosazujeme dlouhodobě. V souvislosti s tím jsme probrali i aktuální situaci týkající se plánů na výstavbu v centru města.
Další body jednání se týkaly potřeby domů s pečovatelskou službou, přemostění žel.tratě na Staré Blansko a potřeby zřízení odborné komise pro posouzení studie energetické koncepce CZT.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Luboš Sedlák, Antonín Straka
ostatní účastníci:
Jan Nečas, Lenka Dražilová
zbynek pokorny
publikováno: 22. 7. 2019 21:18 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz