Profil autora
jméno:
Zbynek Pokorny
přidal kontaktů:
29

Ve čtvrtek 16.9. jsem se sešel s ředitelem ZŠ Salmova v Blansku. Hlavním důvodem byla prohlídka systému vytápění budovy, která byla z dotací zateplena v roce 2014, ale probrali jsme i další provozní problémy této ZŠ.

naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
Mgr. Škvařil, p. Tejkal
Zbynek Pokorny
publikováno: 18. 9. 2021 12:21 permalink

Dne 8.6. jsem se sešel na krátkou schůzku s veoducím odboru ŽP při MěU Blansko. Ing. Konečný odcházel do důchodu, tak jsem s ním probral aktuální, případně nedořešené problémy odboru v Blansku.

naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
Ing. Konečný (MěÚ Blansko)
Zbynek Pokorny
publikováno: 18. 9. 2021 12:14 permalink

Dne 30.3. jsem se sešel se zástupci ANO kvůli problematice provozování CZT. ANO se snažilo problém provozování zásobování teplem řešit již v minulých volebních obdobích, ale jako opozice neúspěšně. Konkrétně jsme jednali o plánu města připojit na CZT plánovanou výstavbu BD na sídlišti Písečná. Máme o smyslu tohoto připojení velké pochybnosti, které jsem kritzoval na posledním jednání zastupitelstva. Tématu se věnujeme již druhým rokem, loni jsme podali dokonce podnět k UOHS.

naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
ing. Matuška, ing. Nečas, ing. Došek
Zbynek Pokorny
publikováno: 23. 4. 2021 20:15 permalink
23. 3. 2021

Dne 22.3. jsem se sešel s Mgr. Petrou Skotákovou, vedoucí odboru správy a rozvoje města. Řešili jsme téma plánovaného využití kotelny na sídlišti Písečná, koncepci CZT a činnost firmy Amper Savings- poskytovatele služeb Energetického managementu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
Mgr. Skotáková, ing. Peterková (obě město)
Zbynek Pokorny
publikováno: 23. 3. 2021 21:31 permalink

V pondělí 1.března jsem se sešel na krátkou schůzku s lídrem ANO v Blansku Janem Nečasem. Zastupitelé ANO nás v tomto volebním období v naprosté většině návrhů podpořili, když jsme něco předkládali na schválení. Z tohoto důvodu se většinou sejdeme ke krátké schůzce před jednáními Zastupitelstva a informujeme se vzájemně o věcech, ke kterým budeme vystupovat, případně o bodech, ve kterých vidíme problém.
(pozn. ANO je v Blansku rovněž v opozici)

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 8. 3. 2021 21:04 permalink

Dne 5. února 2021 jsem se sešel s blanenským místostarostou F.Hasoněm ohledně Územní studie "Střed". Tuto studii vedení města zadalo zpracovat ateliéru URBI v roce 2019 z důvodu její aktualizace. Dnešní investoři nechtějí stavět kanceláře, ale byty, a tím vznikají zcela odlišné požadavky na řešené území a budovy. Vedení města však po roce bez oznámení tohoto faktu veřejnosti zadanou práci na studii zastavila.
Byl jsem se podívat osobně na rozpracované koncepty. V té souvislosti jsem otevřel i téma námi kritizované podoby "Poduklí"- tedy torza zbylého po zbouraném hotelu Dukla.
V rámci schůzky jsem upozornil i na velmi podivné kroky města při řešení problematiky Centrálního zásobování teplem.

naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
František Hasoň- KDU
Zbynek Pokorny
publikováno: 8. 3. 2021 20:56 permalink

dne 9.2. 2021 jsem se sešel s ing. Nečasem (ANO) kvůli problematice dotací pro sportovní kluby. Nemáme v tomto volebním období nikoho ve sportovní komisi a zajímalo mě, jak moc zasahuje komise do procesu schvalování dotací pro jednotlivé kluby. Měli jsme podezření, že jeden z žadatelů uvedl do žádostí nepravdivé údaje. O tom jsem na zastupitelstvu 2.3. informoval Kontrolní výbor a požádal o prověření.

naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Jan Nečas (ANO), ing. Juříček
Zbynek Pokorny
publikováno: 8. 3. 2021 20:37 permalink

V pátek 5. ledna jsem s našim zástupcem z INV. komise Janem Čumou udělal prohlídku suterénu bývalého hotelu Dukla v Blansku. Kritizujeme fakt, že se město nesnaží využít tyto prostory přes 600m2. Nad suterénem je nyní "revitalizovaná" plocha, kam se město rozhodlo za 6 mil. Kč postavit "mobilní kavárnu". To jsme rovněž kritizovali, považujeme to za plýtvání městskými financemi.
Projekt revitalizace evidentně s využitím suterénu nepočítal a najít jeho využití bude značně problematické.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny, Jan Čuma
ostatní účastníci:
žádní, prohlídka byla bez doprovodu pracovníka MěÚ
Zbynek Pokorny
publikováno: 7. 2. 2021 23:21 permalink

Dne 16. ledna jsem se sešel se zastupitelem za ANO ing. Nečasem ohledně aktuálního vývoje ve věci restituce rodiny Salmů. My jsme se aktivně této věci věnovali od léta 2020 a jsme názoru, že město mělo již dávno aktivněji vstupovat do procesu a tlačit na PU. Dohodli jsme se předběžně na koordinaci v této věci pro účely interpelací na zastupitelstvu.

naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Luboš Sedlák
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 7. 2. 2021 22:54 permalink

Dne 12. ledna jsem se na vlastní žádost sešel s pracovnicí oddělení INV blanenského MěÚ, ing. Z. Fialovou. Žádal jsem o nahlédnutí do technické dokumentace budovy mobilní kavárny od firmy CUBESPACE, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele budovy.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
ing. Zuzana Fialová, INV oddělení
Zbynek Pokorny
publikováno: 7. 2. 2021 22:42 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz