V návaznosti na návštěvu libeňského Hotel - Spa Smíšek 8. 4. 2019 (https://evidence.pirati.cz/report/2955/) jsem znovu navštívil doktora Smíška s radním pro školství a ředitelkou Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkové organizace.

Bavili jsme se o možnostech využití metody spirální stabilizace na školách a u seniorů. Marie Mandíková a Petr Prchal byli seznámeni s touto metodou a MUDr. Richard Smíšek jim odprezentoval jakých výsledků s danými cílovými skupinami dosahuje.

Poté jsem byl pozván na pracovní oběd do restaurace, která se nachází v objektu hotelu. Následně jsem se zúčastnil přednášky MUDr. Smíška pro vysokoškolské učitele (kde jsem potkal jednu mou známou z ČVUT).

/Během předchozí návštěvy 8. dubna jsem zjistil, že Praha 8 nepodporuje záměr na změnu kódu využití sousedního pozemku, kam chce Smíšek s dcerami rozšířit rehabilitační a vzdělávací centrum. Čekací doba pacientů je v současnosti několik měsíců a kapacity objektu jsou nevyhovující. Doktor Smíšek tam také chce směřovat kongresovou turistiku a pořádat tam akce pro odborníky z celého světa místo toho, aby po celém světě cestoval on. Na pozemku byla menší míra využití než u okolních zastavěných pozemků. Zástupci Prahy 8 se podle Smíška obávali, že si tam jeho dcery postaví byty, které budou kapacitně větší než návrh stavby centra, proti kterému nic nemají. Zkontaktoval jsem členy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, zaručil jsem se za pana doktora a následující den (9. dubna jsem) se zúčastnil zasedání výboru, kde byla požadovaná změna schválena./

přijaté výhody:
oběd, voda
poskytnuté výhody:
prosazení změny územního plánu
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Marie Mandíková, Petr Prchal
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 14:22 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz