Profil autora
jméno:
Lukas Findeis
přidal kontaktů:
48
profil na Pirátském fóru:
lukas.findeis

Navštívil jsem točenské fotbalisty a seznámil jsem se s problémy, které je trápí. Potřebovali by směnit nevyhovující pozemek za jiný. Přislíbil jsem jim, že se této problematice budu věnovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Zdeněk Kotyza, Igor Kačeňák, Petr Městka
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 15:40 permalink

S Vladimírou Sýkorovou z Prahy 4 jsme navštívili náš společný Úřad práce. Setkání se zúčastnil ředitel Jan Tvrdek s vedoucími pracovnicemi úřadu.

Zápis: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1129&t=46382&p=629339#p629339

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis, Vladimíra Sýkorová
ostatní účastníci:
Jan Tvrdek
Lukas Findeis
upraveno: 1. 8. 2019 15:35
publikováno: 1. 8. 2019 15:32 permalink

Navštívil jsem areál fotbalistů a prohlédl jsem si na vlastní oči v jak moc katastrofálním stavu je jejich zázemí.

Řešili jsme možnosti financování klubu. Cholupičtí žádali o grant na MŠMT. Magistrát přislíbil 30% spoluúčast, ale ministerstvo nakonec klubu peníze na rekonstrukci objektu a nástavbu dalšího patra neposkytlo z důvodu malé členské základny. Problémem ale je, že cholupičtí se do prostor již nevejdou a bez dotace se nemohou dále rozrůstat.

Přislíbil jsem paní Kneblové že zjistím, jaké jsou možnosti podpory klubu ze strany Magistrátu nad rámec dotací, které by takovou investici nepokryly.

přijaté výhody:
propagační materiály klubu, jedno pivo
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Hana Kneblová
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 15:20 permalink

Zúčastnil jsem se konference pořádané MPSV, jejímž obsahem bylo několik přednášek PhDr. Evy Procházkové, PhD, ředitelky Erwin Böhm Institutu. Navázali jsme spolu kontakt s příslibem budoucí spolupráce. Od té doby jsme s ní v docela pravidelném kontaktu.

14. června jsme se sešli v Lucerně a konzultoval jsem s ní projekt výstavby domova se zvláštním režimem při ulici Nikoly Vapcarova.

http://www.ebinbio.cz/

přijaté výhody:
občerstvení, voda
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Eva Procházková
Lukas Findeis
upraveno: 1. 8. 2019 15:24
publikováno: 1. 8. 2019 15:05 permalink

S dalšími třemi členy rady jsme zavítali za ředitelem Vítězslavem Soukupem na polikliniku Modřany.

Probírali jsme fungování polikliniky v posledních letech, možnosti spolupráce a několik let staré články, kvůli kterým mají obyvatelé obavy o to, jestli tato firma bude i nadále poskytovat zdravotnické služby. CODUM spadá pod Agrofert. Byli jsme ujištěni, že služby pro občany nejsou ohroženy. Bohužel se ale na poliklinice potýkají s velkou fluktuací doktorů, protože jich je celostátně nedostatek. Po odchodu jedné úřednice z Magistrátu také špatně funguje komunikace s hlavním městem.

V médiích se psalo o dotaci ve výši desítek milionů pro polikliniku, ale peníze na rekonstrukci a rozvoj objektu firma nedostala. Šlo by o zhodnocení budovy, kterou vlastní HLMP.

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis, Jan Adamec
ostatní účastníci:
Vítězslav Soukup, Hana Jandová, Vojtěch Kos
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 14:56 permalink

S vedoucím OSV jsem se zúčastnil setkání radní Mileny Johnové (MHMP) s ministryní Janou Maláčovou v Poslanecké sněmovně. Přítomni byli i radní a úředníci z dalších městských částí.

Tématem schůzky byla „Krize v obecní sociální práci způsobená škrty v dotaci na výkon sociální práce pro rok 2019 “.

přijaté výhody:
občerstvení, voda
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
radní pro sociální věci z městských částí a MHMP, sociální úředníci
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 14:39 permalink

Zástupce Skansky inicioval schůzku na odboru sociálních věcí ohledně řešení situace osob bydlících v areálu bývalého Cukrovaru v souvislosti s plánovaným zbouráním squattu v rámci příprav na 1. etapu výstavby.

vedoucí odboru sociálních věcí: Lukáš Mejsnar
Naděje: Aleš Strnad
zástupce Drop-in
Skanska: Martina Suchánková, Petr Dušta

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
nápoje
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Martina Suchánková, Petr Dušta, Aleš Strnad, Lukáš Mejsnar
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 14:34 permalink
30. 4. 2019

Navštívil mě Pavel Wiener a seznámil mě s jeho projektem Přátelská místa. Některé městské části a různé organizace již těchto služeb využívají.

S Pavlem Wienerem se dlouho znám. V minulosti pro něj pracoval otec, když pracoval na Karlově univerzitě s nevidomými.

http://www.pratelskamista.cz/

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Pavel Wiener
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 14:29 permalink

V návaznosti na návštěvu libeňského Hotel - Spa Smíšek 8. 4. 2019 (https://evidence.pirati.cz/report/2955/) jsem znovu navštívil doktora Smíška s radním pro školství a ředitelkou Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkové organizace.

Bavili jsme se o možnostech využití metody spirální stabilizace na školách a u seniorů. Marie Mandíková a Petr Prchal byli seznámeni s touto metodou a MUDr. Richard Smíšek jim odprezentoval jakých výsledků s danými cílovými skupinami dosahuje.

Poté jsem byl pozván na pracovní oběd do restaurace, která se nachází v objektu hotelu. Následně jsem se zúčastnil přednášky MUDr. Smíška pro vysokoškolské učitele (kde jsem potkal jednu mou známou z ČVUT).

/Během předchozí návštěvy 8. dubna jsem zjistil, že Praha 8 nepodporuje záměr na změnu kódu využití sousedního pozemku, kam chce Smíšek s dcerami rozšířit rehabilitační a vzdělávací centrum. Čekací doba pacientů je v současnosti několik měsíců a kapacity objektu jsou nevyhovující. Doktor Smíšek tam také chce směřovat kongresovou turistiku a pořádat tam akce pro odborníky z celého světa místo toho, aby po celém světě cestoval on. Na pozemku byla menší míra využití než u okolních zastavěných pozemků. Zástupci Prahy 8 se podle Smíška obávali, že si tam jeho dcery postaví byty, které budou kapacitně větší než návrh stavby centra, proti kterému nic nemají. Zkontaktoval jsem členy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, zaručil jsem se za pana doktora a následující den (9. dubna jsem) se zúčastnil zasedání výboru, kde byla požadovaná změna schválena./

přijaté výhody:
oběd, voda
poskytnuté výhody:
prosazení změny územního plánu
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Marie Mandíková, Petr Prchal
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 14:22 permalink

Přišel jsem oficiálně na návštěvu sportovního areálu HAMR - Sport a.s.. v Braníku na prohlídku. Se zástupcem firmy jsme také diskutovali o možnosti výstavby multifunkční sportovní haly pod Policejní akademií. Bylo mi sděleno, že by měli zájem halu postavit a provozovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 13:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz