Navštívil jsem areál fotbalistů a prohlédl jsem si na vlastní oči v jak moc katastrofálním stavu je jejich zázemí.

Řešili jsme možnosti financování klubu. Cholupičtí žádali o grant na MŠMT. Magistrát přislíbil 30% spoluúčast, ale ministerstvo nakonec klubu peníze na rekonstrukci objektu a nástavbu dalšího patra neposkytlo z důvodu malé členské základny. Problémem ale je, že cholupičtí se do prostor již nevejdou a bez dotace se nemohou dále rozrůstat.

Přislíbil jsem paní Kneblové že zjistím, jaké jsou možnosti podpory klubu ze strany Magistrátu nad rámec dotací, které by takovou investici nepokryly.

přijaté výhody:
propagační materiály klubu, jedno pivo
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Lukáš Findeis
ostatní účastníci:
Hana Kneblová
Lukas Findeis
publikováno: 1. 8. 2019 15:20 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz