Dávám to sem spíš pro info, ku snadnému šíření:

Jako členka Pracovní skupiny pro porodnictví Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jsem se 2.8.2019 ve své poslanecké kanceláři na Francouzské 108 sešla s Terezou, která pracuje jako asistentka Evy Horákové, a zavolaly jsme si s Markétou Pavlíkovou, která provozuje web biostatisticka.cz a taky je členka Pracovní skupiny pro porodnictví Rady vlády, a hlavně je expertka na českou situaci v oblasti těhotenství a porodu a úzce s ní v těchto věcech spolupracuju.

Shrnuly jsme si existenci Programového stanoviska Pirátů k problematice porodnictví (autoři: OR + ZH) z r. 2017, kde se mj. říká „Chceme proto jasná pravidla pro registraci porodních asistentek a takový systém samosprávných pojišťoven, který umožní vyjít vstříc individuální poptávce a hradit péči poskytovanou kvalifikovanými porodní asistentkami.“ (https://www.piratskelisty.cz/clanek-1732-programove-stanovisko-piratu-k-problematice-porodnictvi?do=komentuj)

a probraly jsme možnosti dané novým zápisem z Pracovní skupiny, veřejně dostupným zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_k_porodnictvi/pracovni-skupina-k-porodnictvi-pri-rade-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-zahajila-svou-cinnost--127757/

Hlavní cíl bylo dát příslušné paní radní a dalším info o možnostech magistrátu okolo případného porodního domu (jsou celkem dost omezené). Předá Tereza.

naši účastníci:
Olga Richterova, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Markéta Pavlíková (po telefonu)
Olga Richterova
publikováno: 3. 8. 2019 9:22 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz