Na základě domluvy s L. Kantorem, senátorem a předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jsem se účastnila schůzky k práci Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Ta sdružuje 775 členů, cca 40 psychologů je v sekci NRP.

Zástupkyně sekce prezentovaly její činnost, včetně průzkumu z pěti krajů k fungování přechodné pěstounské péče, a shrnuly svá doporučení.

Hlavně jsme se shodli na nutné podpoře dlouhodobých pěstounů a zkrácení lhůt na straně úřadů a soudů, které leckdy nereflektují, jak rychle dětem běží čas.

Stejně tak je třeba co nejvíc využívat možnosti předadopční péče a minimalizovat přecházení dětí mezi pečujícími osobami.

Možným výstupem může být seminář k praktické podpoře dlouhodobých pěstounů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Natalie Jeníčková, Simona Kovářová, Lumír Kantor
Olga Richterova
publikováno: 15. 8. 2019 19:10 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz