Byl jsem přizván na setkání CzechInvestu se zástupci krajských inovačních center. Na této pracovní schůzce, která proběhla již po páté (já zde byl poprvé) jsme probírali přípravu Inovační strategie a struktury. Představil jsem svůj návrh na vylepšení, rozšíření struktury inovačních, startupových center v ČR o novou nejnižší úroveň. Vedle národní a krajské úrovně by přibyla úroveň regionální - okresní či ORPčková.

Podrobnosti se vyjednávají, tak je zde nebudu rozepisovat. Můj návrh byl k mé radosti přijat pozitivně a rozpracovává se do určité formy pilotu, který by se mohl spustit v příštím roce. Info dodám až s finálním zněním pilotu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Zástupci CzechInvestu a krajských inovačních center
Martin Jiranek
publikováno: 29. 8. 2019 1:11 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz