Na mou žádost a po změně z původního termínu z 27.8. na 20.8. jsem se s kolegou Radkem Holomčíkem zúčastnil schůzky s panem prezidentem Milošem Zemanem (dále jen prezident) v Lánech. Schůzce byl pravděpodobně z důvodu vyrovnání „početní převahy Pirátů“ přítomen i vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář.

Během hodiny jsme probrali tato témata:

Vláda a volby:

a) Prezident potvrdil, že ve věci obsazení vedení ministerstva kultury a nejmenování kandidáta ČSSD po odstoupení pana Šmardy akceptuje v podstatě jiné jméno, které mu sociální demokracie předloží. (Dle mého názoru tento postup potvrzuje osobní problém prezidenta s konkrétní osobou kandidáta, který nemá nic společného s hradem oficiálně komunikovanými důvody)

b) Prezident sdělil názor, že ani v souvislosti s ministerstvem kultury ani z jiných důvodů, které zaznívají (evropské audity – paní Maláčová, rozpočet – pan Chvojka, paní Maláčová, IT rozpočet - předseda Hamáček) nepředpokládá, že by sociální demokracie odešla z vlády

c) K tématu předčasných voleb, které nastolil premiér Babiš v okurkové sezóně, se prezident vyjádřil jako k otázce čistě mediální..

d) Ve věci voleb do PS (kde vzhledem k tomu, že předčasné volby jako variantu neočekává) prezident sdělil, že po volbách by v prvních dvou pokusech pověřil vítěze voleb, v druhém pokusu pak druhého na pásce pokud by rozdíl 1. a 2. byl minimální a tento by disponoval většinou ve Sněmovně (tj. měl 101)

Rozpočet:

a) Prezident předpokládá schválení rozpočtu koaličními partnery, i když jsme mu sdělili, že rozpočet má zásadní problémy, neboť na jednotlivých resortech se sice proti původnímu návrhu přidává, ale například 400 mio na ministerstvo kultury je v podstatě částka kterou se rozpočet MK dostává na úroveň loňského roku.

b) Shodli jsme také na nehorázných finančních prostředcích vyplácených na základě špatných smluv v oblasti IT zakázek v oblasti vývoje, provozování a údržby.

c) Řešili jsme otázku hrazení sociálních služeb, kde peníze došly již v půlce tohoto roku a v příštím toto není reflektováno. Zde prezident upozorňoval na nedočerpané prostředky resortu, ale částku 6 miliard jsme rozporovali (projekty, které běží, ale placeny jsou až po ukončení, rezerva na IT systémy, kde se ale bojíme, že peníze budou utraceny starým způsobem, tedy 2 miliardy za šrot, který nefunguje), nikoliv dle pravidel a posunu ve smyslu Digitálního Česka.

NKÚ a digitalizace:

a) Probírali jsme kritiku obsaženou ve zprávě NKÚ o vývoji ČR v roce 2018, a to jak v oblasti sociální práce a bytové výstavby, tak i v oblasti nefunkčnosti a výkonu státní správy.

b) Řešili jsme zejména paradox, kdy postupem digitalizace (či robotizace úkonů, jak o nich hovoří prezident) procesů nedochází k reálnému zprůchodnění aparátu a zejména nedochází ke snižování počtu zaměstnanců státní správy v oblasti rutinních úkonů, ale naopak státní správa bobtná.

Lesy ČR:

a) Diskutovali jsme především otázku ekonomické situace státního podniku Lesy ČR. Z podniku bylo v posledních letech vyvedeno do státního rozpočtu cca 30 miliard korun (z toho významná část za ministrů financí z ANO) a to včetně 4 miliard, které měly sloužit jako rezervní fond pro pěstební činnosti. Podnik je díky těmto krokům v těžké provozní situaci a musí si brát kontokorent.

b) Chtěli jsme znát názor prezidenta na toto tunelování a také to, jak takovému nezodpovědnému hospodaření dle prezidenta předcházet. Prezident trošku zdráhavě odpověděl, že takové vyvádění peněz z rezervních fondů je hloupé. A vyzval nás, abychom donutili ministra zemědělství k tomu, aby se nová koncepce hospodaření státních lesů projednávala i ve sněmovním Podvýboru pro lesní hospodářství.

c) Tématem byl i náš návrh zavedení tzv. “Vlastnické politiky” pro podniky, které ovládá stát, jenž by po předložení sněmovně (slevili jsme na pasivní režim, nikoliv podléhající schvalování sněmovnou) definovali směřování těchto společností. Toto jsme navrhovali v novele nominačního zákona a koalice toto odmítla. Prezident v tomto směru nesouhlasil s formátem “vlastnické politiky státu”, ale preferoval by dle jeho vyjádření závazné koncepce rozvoje firem.

Venkov:

Závěrem jsme diskutovali o tématu rozvoje venkova. Prezident je toho názoru, že starostové obcí mají dost peněz na zlepšování životní úrovně na venkově ve smyslu konrétních projektů a například disponují pozemky, které mohou poskytnout za dobrých podmínek k výstavbě domků.

Shodli shodli na roli ministerstev, která by měla připravovat takovou politiku (legislativu) a podmínky (metodologii, projekty), aby čerpání peněz na konkrétní řešení bylo pro obce pohodlné.

přijaté výhody:
sklenička coly, sklenička vína, 2x káva, 2 cigarety Davidoff z prezidentských zásob, bábovka
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Radek Holomčík
ostatní účastníci:
Miloš Zeman, prezident České republiky; Vratislav Mynář vedoucí kanceláře prezidenta Miloše Zemana
Ivan Bartoš
upraveno: 29. 8. 2019 8:43
publikováno: 29. 8. 2019 8:40 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz