Na mou žádost jsem se 2.8.2019 setkala ve Francouzské s bývalým prvním ministerským náměstkem R. Baxou k tématu rozvoje IT systémů, zejména ve vztahu k zdravotně-sociálnímu pomezí. Diskutovali jsme vedle významu Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí i IT systémů také vhodné řešení aplikační podpory Lékařské posudkové služby a případné reformy celého systému posuzování (invalidity) a přiznávání (příspěvku na péči), do větší hloubky, neboť se tímto tématem je nutné zabývat jako kritickým. Dotkli jsme se i tématu řešení formou sociálního pojištění, podobně jako tomu je v Rakousku či Německu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Robert Baxa
Olga Richterova
publikováno: 2. 9. 2019 9:49 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz