Sešly jsme se v mé poslanecké kanceláři na Francouzské k tématu rodinných center - paní Dlouhá je ve Výkonné radě Unie center pro rodinu a komunitu (https://www.uniecenter.cz/), je z Klubu K2 na Praze 10.

Hlavní téma rozhovoru: Dotační titul Rodina - ten je určen i na podporu preventivních služeb, které zajišťují např. rodinná centra. Tento dotační titul je jediný, který financuje služby pro rodiny s dětmi 0 - 3 roky. Rodinná centra pokrývají, v podstatě jako jediná (toto chci prověřit), prevenci pro rodiny s dětmi 0 - 18 let včetně sendvičových rodin. Skvělé je, že vznikají zdola, velmi rychle reagují na potřeby komunit:
posilují rodičovské kompetence, podporují partnerské vztahy, komunitu, vytvářejí mezigenerační soudržnost, nabízejí služby péče o děti, volnočasové aktivity, sociální služby, služby pro pěstounské rodiny, služby sociálně právní ochrany dětí, nevýkonnostní služby (hudební a sportovní kroužky bez přijímacích řízení, závodů apod.), práce s dětmi s výchovně-vzdělávacími potížemi (ADHD atd. – doučování, FIE..), angažují k dobrovolnictví, zajišťují charitativní sbírky, organizují svépomocné skupiny (rodiče dětí s poruchou autistického spektra apod.), rekvalifikační kurzy, zaměstnávají ženy 50+, rodiče na RD, na částečné úvazky.

- Rodinných center (mateřských, komunitních) je odhadem 600 (MPSV nejspíš nemá kompletní přehled)
O podporu v rámci dotačního titulu žádá na MPSV přes 300 organizací. Síť pro rodinu (další střešní organizace) má 264 členů, z toho cca 50 žádá o dotaci. Unie center pro rodinu a komunitu má 60 členských center (50 žádá o dotaci).

Dodatečná informace z výboru pro sociální politiku 5.9.: MPSV ve svém rozpočtu bude mít na rok 2020 pouze 96,5 milionů na dotační titul Rodina, ale najde 23.5 mil. z rezerv a vypíše tedy výzvu na 120 mil.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá
Olga Richterova
publikováno: 6. 9. 2019 6:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz