Schůzky se účastnili: Zástupci politické reprezentace všech tří koaličních stran, jmenuji jen některé (Pavel Zelenka za Prahu Sobě, Jan Chabr - radní za Spojené síly, Zdeněk Hřib - primátor za Piráty a další), právní zástupci HMP, zástupci HOM (Rak, Šimková), zástupci CS-Project, kteří pomáhají s přípravou podkladů pro koncesní řízení na nového provozovatele.

Předmětem schůzky bylo prodiskutovat, jakým způsobem bude ukončeno působení JCD jako současného koncesionáře pražského mobiliáře. Ve smlouvě je uvedeno, že při ukončení smlouvy JCD demotnuje prvky mobiliáře a vrátí městu plochy v původním stavu.

Zástupci JCD uvedli, že aby byli schopní dostát tomuto závazku, budou muset zahájit demontáž již v září 2020. To je samozřejmě pro město nepřípustné.

Za město jsme nabídli možnost, že bychom stávající mobiliář zakoupili. Toto nebylo ze strany JCD přijato vzhledem k licenčním podmínkám přijato: Není možné, aby se o mobiliář staral někdo jiný, než kdo byl pověřený autorem.

Projevili jsme tedy vůli jednat o dodatku ke smlouvě, který by nějakým způsobem řešil ukončení smlouvy a předání ploch tak, aby byla prodleva mezi odstraněním původního mobiliáře a nového mobiliáře co nejkratší.

Obě strany vyjádřili ochotu o tomto dále jednat.

naši účastníci:
Viktor Mahrik, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
viz report
Viktor Mahrik
upraveno: 12. 9. 2019 12:02
publikováno: 12. 9. 2019 11:56 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz