Sešli jsme se ve složení:
- Regina Dlouhá - Unie center pro rodinu a komunitu a ředitelka 2 dět. skupin na P10
- Jan Schneider - předseda sekce služeb pro rodinu v APSS ČR (připomínkové místo) a ředitel 7 dětských skupin na P4

Téma: k aktuálním připomínkám k zákonu o dětských skupinách.

Shodli jsme se , že je potřeba:
- srovnání kvality v MŠ a dět. skup. díky stejně vysoké a nikoli stejně nízké úhradě za dítě - potřebujeme kalkulaci, kolik by stálo navýšení plateb na MŠ - Olga zkusí zjistit, neb se to jednoznačně neví, naopak dět. skupiny. jsou kvůli omez. zdrojům financování vyčíslitelné do haléře
- vysvětlovat, že péče o malé děti je dražší, je třeba víc lidí! -> existují studie, jak se víc péče v raném dětství i ze strany státu vyplatí - J. Sch.
- potíž je pevně stanovená hranice věku (DS jen do 4 let) - dítě je někde spokojené, může mít speciální potřeby - jako stát říkáme, že “vaše dítě je teď zralé na přechod do státní školky” - ať je možnost volby rodičů. Vždyť financování je “příspěvek na hlavu”, tedy na jedno malé dítě, ostatně: lze odlišit výši příspěvku dle věku dítěte (více na menší)
- klíč je opět financování - má MPSV analýzu, jaký bude mít strop financování dopad na současné provozovatele dětských skupin? - hrozí uzavření funkčních dětských skupin a zároveň nedostupnost péče, zejm. v určitých lokalitách!

naši účastníci:
Olga Richterova, (Michal Chalupa)
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá, Jan Schneider
Olga Richterova
publikováno: 14. 1. 2020 11:08 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz