Ve své regionální kanceláři jsem se v rámci své práce sešel s ing. Janem Bajgarem a jeho kolegou. Diskutovali jsme problémy systému zkoušek pro udělení řidičského průkazu, zákonné ošetření, ale i modely zahraničních systémů.
Zásadní diskutované body:
1) Zprůhlednění zkoušek z Odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
2)Zvýšení úrovně přípravy žadatelů v autoškolách a profesionálních řidičů
3) Odstranění stávající korupce v autoškolství (viz Kuberovo "De facto si dneska můžete řidičák podvodně koupit.."
4) Zprůhlednění sekce činnosti Sekce dopravní MD, odbor 160
5) Dodržování zákonných ustanovení v oblasti vzdělávání, zkoušek, kontrol a činnosti zkušebních komisařů řidičů motorových vozidel
6) Zvýšení odborné úrovně zkoušek řidičů do standardu vyspělých evropských států
7) Zprůhlednění činnosti CSPSD
8) Možnosti propojení činnosti BESIB s oblasti činností kontrolních komisařů
9) Možnosti odbřemenění státu od stávajících dotací oblasti činnosti zkušebních komisařů (500 000 ročně per komisař)
10) Alternativní modely samofinancování a reorg. zkušebních komisařů v ČR

Převzal jsem řadu materiálů a přislíbil, že obratem předám našemu expertnímu týmu pro dopravu a sjednáme schůzky v rámci resortního týmu (Polanský, Witosz)

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
2 kafe
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
ing. Jan Bajgar (zakladatel 1. soukromé autoškoly), pan zkušební komisař z regionu
Ivan Bartoš
publikováno: 12. 2. 2020 8:08 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz