Na žádost pana náměstka Hůrky jsme se sešli v PSP k připravované novele zákoníku práce.

Probrali jsme věcné body novely:
- sdílené pracovní místo (nijak zásadně nepomůže, ale ani ničemu neublíží, akorát povede k zavedení dalšího dotačního titulu...)
- zpřesnění dovolené je OK, tak i zpřesnění doručování - akorát je velká škoda, že novela neumožňuje jinou elektronickou komunikaci než přes datovou schránku
- implementace vyslání zaměstnance do ČR je také OK
- odvolatelnost vedoucích zaměstnanců je úprava založená na změně v judikatuře, upřesňuje, že nemůže jít např. o "vedoucího vrátnice", ale že nižší míra ochrany se týká jen těch skutečně vedoucích (manažerských) pozic ve firmě
- dohoda o provedení práce by se měla mírně zjednodušit (zruš. povinnosti vystavovat potvrzení o zaměstnání, pokud nevzniká účast na nemocenském pojištění)
- lepší úprava lhůt je také žádoucí (aby po přerušení neskončila záhy, ale ne dříve než za 10 dnů)
- celkem OK, akorát velmi střídmé změny, bylo by fajn víc

Klíčové téma ve skutečnosti je:
- přijetí zákona o dětských skupinách (novela financování)
- úprava rodičovské podle směrnice work-life balance (hrozí nám šílené pokuty od srpna 2022)
- zdravotně-sociální pomezí

Toto jsme jen stručně naťukli.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Petr Hůrka
Olga Richterova
publikováno: 12. 2. 2020 16:49 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz