Setkání v poslanecké kanceláři na Francouzské proběhlo nad legislativními návrhy, které se nyní objevily.
Hl. otázka je, co bude s dětmi, které jsou nyní v k.ú. ze sociálních důvodů.
Druhá velká otázka je, že při překlopení do zdravotnického režimu bude personální zajištění péče o děti ještě hůře pokryto než v současném režimu.
Komplexní doprovázení pro rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením bychom si přáli všichni.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Julie Kochová, Barbora Křižanová
Olga Richterova
upraveno: 9. 3. 2020 16:59 historie úprav
publikováno: 9. 3. 2020 14:57 permalink
Historie úprav
9. 3. 2020
Setkání k transformaci kojeneckých ústavů a potřebným službám pro děti se zdrav. postižením

Setkání v poslanecké kanceláři na Francouzské proběhlo nad legislativními návrhy, které se nyní objevily.
Hl. otázka je, co bude s dětmi, které jsou nyní v k.ú. ze sociálních důvodů.
Druhá velká otázka je, že současný režim je personálně výhodnější než pouhé "překlopení" do režimu zdravotnického zařízení.
Komplexní doprovázení pro rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením bychom si přáli všichni.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Julie Kochová, Barbora Křižanová
Olga Richterova
upraveno: 9. 3. 2020 15:48
publikováno: 9. 3. 2020 14:57

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz