V poslanecké kanceláři ve Francouzské jsem se setkala s dr. L. Prudkým, vyučujícím na FHS UK, který se jako sociolog dlouhodobě věnuje problematice ohrožení ztrátou bydlení. Dle jeho slov je v ČR ohroženo ztrátou bydlení až 1.5mil obyvatel.
V r. 2009 zpracoval analýzu Kudy ke dnu, vycházející z počtu 4600 kazuistik lidí, kteří ztratili bydlení. Shrnuje výsledky výzkumu klientů Naděje, o. s., středisko Praha, Bolzanova, tedy velmi konkrétní příběhy - ale zkoumatelné ve velkém počtu a proto zobecnitelné.
Hovořili jsme i o projektu TAČR: Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě (https://ceses.cuni.cz/CESES-477.html)
Jedním z výstupů má být konsenzuální konference, o níž jsme také hovořili.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Libor Prudký
Olga Richterova
publikováno: 9. 3. 2020 18:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz