Schůzka k tématu Lékařské posudkové služby proběhla na mou žádost v odboru LPS na ČSSZ s paní ředitelkou.

Hovořily jsme o
- potřebě digitálního úložiště s přístupy pro pracovníky LPS.
- nelogickém navázání řady výhod na průkaz OZP. Naopak logické se jeví posuzování pro tyto účely ošetřujícími lékař, zvláště lékaři odbornými.
- nutnosti mít na zřeteli, že se neposuzuje diagnóza, ale tíže funkčního postižení. Někdy je složité zvolit jednu nemoc, která funkční postižení způsobuje, ale pro posudek je to nutné.
- oddělení vedení (metodického, ale i organizačního) LPS od vedení ředitelů OSSZ a na pracovištích ředitelů ČSSZ.

S analytiky vytipujeme klíčové oblasti pro potřebnou změnu, jedná se o cca 430 tis. správních řízení ročně (cca 400 tis. na OSSZ, 10 tis. na ČSSZ, 20 tis. na PK MPSV), tedy o klíčovou agendu státu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Venclová
Olga Richterova
upraveno: 29. 4. 2020 13:23 historie úprav
publikováno: 29. 4. 2020 12:01 permalink
Historie úprav
29. 4. 2020
Schůzka na ČSSZ k LPS

Schůzka k tématu Lékařské posudkové služby proběhla na mou žádost v odboru LPS na ČSSZ s paní ředitelkou.

Hovořily jsme o
- potřebě digitálního úložiště s přístupy pro pracovníky LPS
- nelogickém navázání řady slev na průkaz ZTP
- nutnosti posuzovat funkční postižení a nikoli jen diagnózu (lze dnes, jen není vždy takový přístup)
- oddělení praktického řízení LPS na OSSZ od metodického vedení z ČSSZ

S analytiky vytipujeme klíčové oblasti pro potřebnou změnu, jedná se o.cca 430 tisíc správních řízení ročně, tedy o klíčovou agendu státu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Venclová
Olga Richterova
publikováno: 29. 4. 2020 12:01

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz