Dne 31.7. 2020 jsme se sešli s RNDr. Evženem Korcem (ředitelem ZOO Tábor ) a jeho asistentem p. Chalupou. Cílem setkání bylo vysvětlit si naše názory na postup při realizaci změny územního plánu, která má legalizovat černé stavby v prostoru ZOO. Přislíbili jsme, že budeme (my tři) pro variantní trasu do ZOO, která má vést mimo obytnou zónu a která změnu posune dál. (Cesta musí být vystavěna na náklady majitele). Důrazně jsme ale také upozornili, že pokud se v této věci nebude nic dít z jejich strany do finálního rozhodnutí o změně, nemusíme finální změnu odsouhlasit.

přijaté výhody:
knihy , káva, limonáda, dezert, neveřejné krmení medvědů a velbloudů
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Jan Příbramský
ostatní účastníci:
Evžen Korec, p. Chalupa
Martin Mareda
publikováno: 1. 8. 2020 17:19 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz