Pokud má sociální politika skutečně pomáhat, je třeba její aktéry promyšleně propojovat a citlivě nastavovat pravidla. V tomto ohledu město Chrudim dlouhodobě vyniká a nabízí dobrou praxi, která se dá přenést i do dalších krajů a obcí.

Zapisuju setkání se zástupci města, zejména s panem starostou Pilným (ANO2011), paní ředitelkou kontaktního pracoviště místní pobočky Úřadu práce i se zástupci neziskového sektoru. Jednalo se o péči o duševní zdraví, jak nastavit předškolní péči např. i pro znevýhodněné děti bez trvalého bydliště v místě i o roli obce v podpoře bydlení. Chrudimští představili svou cestu k nové bytové koncepci s výhledem na desítky let dopředu. Hlavní myšlenkou je zatím vyčlenit část bytového fondu pro rodiny v urgentní sociální tísni a podpořit také určité profese, které město potřebuje, přidělováním bytů.

Panovala shoda, že dnes stát bohužel nemotivuje obce, aby předcházely umisťování lidí do různých druhů pobytových zařízení, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské domovy, ale i azylové domy.

naši účastníci:
Olga Richterova, Pavel Štěpánek a další
ostatní účastníci:
F. Pilný a další
Olga Richterova
upraveno: 14. 8. 2020 13:27
publikováno: 14. 8. 2020 13:26 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz