Na mou žádost se konala na MPSV schůzka k tématu přiznávání příspěvku na bydlení (PnB) po 1.7. 2020.

S Ágnes jsme přinesly podněty z terénu, příklady nepřijatých žádostí (což je protizákonné) a nadbytečné vyžadování například nájemních smluv expartnera.

Probrali jsme možnosti řešení, bylo přislíbeno:
- opětovné upozornění všech referentů nepojistných sociálních dávek (přes 5000 osob) emailem, že nesmějí odmítat žádosti přijmout,
- doplnění metodiky k PnB, o "důkazní nouzi" a to, že nelze vyžadovat dokumenty, které napr. druhý rodič dítěte (které má v péči a žádá o PnB) nemůže získat,
- jasně vyvěšené plakáty na ÚP ohledně práv a povinností (zejm o přijetí žádosti)

Za nás jsme si odnesly apel na děkování, když je dobrá zkušenost s ÚP,
a nutnost dbát i na platy referentů na ÚP (příliš blízko situaci klientů...). A nemožnost snížit počty zaměstnanců, zejména se současnými IT systémy.

naši účastníci:
Olga Richterova, Ágnes Němečková
ostatní účastníci:
K. Jirková, P. Beck, Z. Cibulková, O. Muravecký
Olga Richterova
publikováno: 3. 9. 2020 19:01 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz