Na prezentaci myšlenky pojištění dlouhodobé péče (pro případ ztráty soběstačnosti) z podvýboru ve Sněmovně cca před rokem navázal dnešní stručný hovor, kdy Česká asociace pojišťoven (ČAP) zpracovává návrh pojištění dlouhodobé péče (pro dobrovolné plátce, ovšem oč jde v rámci - výhledově! - je, aby to bylo obdobně jako příspěvek na penzijní připojištění jako daňově uznatelný náklad např. pro zaměstnavatele, kteří na ně budou zaměstnanci přispívat).

Jde o směr mířící např. k rakouskému či německému přístupu, požádala jsem o podklady s tím, že projednáme na finančním týmu (jde o podstatné téma i proto, že příspěvky na péči, které jsou nad 26 miliard Kč ročně, a výdaje na sociální služby - také něco pod 20 miliard Kč ročně - stejně často nedostačují).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Libor Kudláček
Olga Richterova
publikováno: 14. 10. 2020 13:17 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz