Po zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 pořádá KPMG několik školení pro zastupitele a úředníky, aby dokázali strategii efektivně využít. Dnešní školení bylo zaměřeno na projektové řízení, a v jeho průběhu se ukázaly značné rezervy v současné praxi ústeckého Magistrátu. Proto jsem během přestávek mluvil s Mgr. Alenou Pinkasovou a Ing. Evou Fialovou z ANO o tom, co ANO ve vedení města pro řešení situace udělalo, s jakými překážkami se setkávalo a co s tím lze do budoucna dělat.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Eva Fialová, Alena Pinkasová
Lukas Blazej
publikováno: 14. 10. 2020 18:18 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz