Online schůzka k tématům stárnutí (https://www.dustojnestarnuti.cz/) a podpory péče doma (viz mapa www.pecujdoma.cz). Mezi probíranými tématy bylo:
- víceleté financování soc. služeb (nebo jiná forma přibližující sociální péči té zdravotní, která má po registraci do sítě jistotu úhrad)
- potřeby (neformálních) pečujících (deklarované/vědomé se mohou lišit od skutečných a nejdůležitějších)
- důstojné a aktivní stárnutí jako veliká výzva (demograf. vývoj)

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Ivo Mareš, Olga Starostová
Olga Richterova
publikováno: 12. 11. 2020 15:02 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz