S neziskovou organizací RUBIKON - co přichází po propuštění z vězení?

1) Není metodika pro "přípravu člověka na propuštění" - leckde vůbec neadresují, kde bude poté bydlet a jak bude platit dluhy
2) Nefunguje pomoc bezprostředně po propuštění - často proti předpisům.
3) Při své práci narážejí na četné systémové překážky ze strany státních úřadů, které reintegraci znesnadňují. Jedná se především o neexistující podporu v prvních dnech po propuštění, které jsou z hlediska návratu do normálního života klíčové.

Špatná funkčnost státu se ukazuje i v častém relapsu - opětovném návratu do vězení (u 7/10).

Návrh: ať lidé při opouštění věznice mají díky pomoci věznice podanou žádost na příslušný ÚP a rovnou po propuštění mohou zajít pro měsíční podporu. Nebo ať příslušnou částku dostanou "na bráně se svým kurátorem".

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Smiggels Kavková, Gabriela Hendlová
Olga Richterova
publikováno: 26. 11. 2020 15:50 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz