Dne 12. ledna jsem se na vlastní žádost sešel s pracovnicí oddělení INV blanenského MěÚ, ing. Z. Fialovou. Žádal jsem o nahlédnutí do technické dokumentace budovy mobilní kavárny od firmy CUBESPACE, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele budovy.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
ing. Zuzana Fialová, INV oddělení
Zbynek Pokorny
publikováno: 7. 2. 2021 22:42 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz