Setkání bylo za účelem seznámení se s problematikou prevence kriminality a užívání drog v Přerově. Hlavní slovo si bere náměstek primátora Petr Kouba.
Výstup: V Přerově prevenci poskytují převážně neziskové organizace. Přičemž město nejvíce spolupracuje s Charitou. Dále s Kappa Help, Armáda spásy a Člověk v tísni. Neziskové organizace se zaměřují na drogovou problematiku, mládež, bezdomovectví a další sociálně patologické jevy.
Město vytváří prostor v podobě dětských hřišť, dále má 5 asistentů prevence kriminality (4 v rámci projektu, 1 navíc), domovníky v problémových lokalitách a kamerové systémy. Dále zaštiťuje preventivní programy na školách (e- bezpečí přes UPOL). Spolupracuje se školami.
S dalšími dotazy ohledně asistentů prevence kriminality jsme odkázáni na ředitele městské policie Přerov.

přijaté výhody:
voda s citronem
naši účastníci:
Petr Konečný, Kateřina Matušíková, Pavel Ondrůj
ostatní účastníci:
Mgr. Petr Kouba, Mgr. Romana Pospíšilová, Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.
Petr Konečný
publikováno: 23. 2. 2021 7:20 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz