Profil autora
jméno:
Petr Konečný
přidal kontaktů:
10
Kontakty

Probíhá setkání za účelem konzultace připravované komory zdravotních sester, narovnání kompetencí ve zdravotnictví a seznámením s Prezidiem. Byly mi předány kontakty na asociaci psychiatrických sester. Celé setkání trvalo jen asi 15 minut. Poté jsem byl požádán o opuštění řádného zasedání, kde nechtěly, abych byl přítomen. Loučím se.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Petr Konečný
ostatní účastníci:
Prezidium Asociace sester
Petr Konečný
publikováno: 9. 11. 2023 13:13 permalink

Setkání proběhlo v online prostředí. Řešili jsme nedostupnost péče o děti a možnosti řešení

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Petr Konečný
ostatní účastníci:
Mgr. Klára Šimečková Laurenčíková
Petr Konečný
publikováno: 22. 3. 2022 20:22 permalink

Řeší se otázka klinické psychologie a psychoterapie (částečně také soc. práce). Společně otevíráme téma odměny psychologů za psychoterapii, to že stále není ukotvená psychoterapie, ani psychologie v legislativě a možnosti řešení. Setkání probíhá v online prostředí.

přijaté výhody:
Nic
poskytnuté výhody:
Nic
naši účastníci:
Petr Konečný, Magdalena Opletalová
ostatní účastníci:
Roman Hrůza, Olga Kunertová, Aleš Kuda
Petr Konečný
publikováno: 20. 1. 2022 7:33 permalink

S pracovnicí Kappa-help byl uskutečněn kontakt a posléze setkání za účelem revize a předáná elektrotechniky z předchozího předání v rámci dobročinné sbírky.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
IT technika
naši účastníci:
Kateřina Matušíková
ostatní účastníci:
Mgr. Diana Hlubková
Petr Konečný
upraveno: 22. 5. 2021 20:48
publikováno: 22. 5. 2021 20:48 permalink

S ředitelkou a pracovnicí Kappa-Help proběhlo setkání v rámci předání věcí, které se nám podařilo vybrat v rámci sbírky pomoci v Přerově. Předali jsme 2 kusy IT techniky a křídovou tabuli. IT techniku jsme také přímo vyzkoušeli. Během kontaktu mi ředitelka sdělila, co by ráda, aby zaznělo na webináři k bezpečnosti v rámci interního vzdělávání a také, co by ocenila od politiků - aby se více zapojovali a komunikovali s neziskovým sektorem. Poté jsme se společně vyfotili. Poděkovali jsme za setkání. Ředitelka nás nakonec pozvala na otevření a rozšíření Kappa-Help. Loučíme se.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
IT elektrotechnika a křídová tabule
naši účastníci:
Petr Konečný, Kateřina Matušíková, Pavel Ondrů
ostatní účastníci:
Mgr. Ivana Smětalová, Mgr. Diana Hlubková
Petr Konečný
upraveno: 22. 5. 2021 20:48
publikováno: 22. 5. 2021 20:43 permalink

Dnes proběhlo plánované setkání s pracovníky Kappa Help. Řešila se aktuální problematika, která se zabývá městem Přerov. Pracovnice nám sdělují situaci v oblasti prevence užívání návykových látek, vysvětlují princip harm reduction. Dále nám sdělují svou zkušenost s asistenty kriminality, aktivity, akce a aktivizaci, kterou v rámci města vykonávají. Byly nám představeny služby denního stacionáře, nízkoprahového denního centra, primární prevence, dluhové problematiky a na ochranu rodiny. Pracovnice nám vysvětlují principy a mezioborovou spolupráci. Po společném setkání nás provedli po objektu, kde se služba nachází. Domlouváme se na další spolupráci a dalším setkání.

naši účastníci:
Petr Konečný, Pavel Ondrůj, Kateřina Matušíková
ostatní účastníci:
Mgr. Ivana Smětalová, MBA, Mgr. Martina Shaw, Petra Kadlecová DiS. Mgr. Jitka Precektorová
Petr Konečný
upraveno: 9. 3. 2021 16:06
publikováno: 9. 3. 2021 16:02 permalink

Setkání bylo za účelem seznámení se s problematikou prevence kriminality a užívání drog v Přerově. Hlavní slovo si bere náměstek primátora Petr Kouba.
Výstup: V Přerově prevenci poskytují převážně neziskové organizace. Přičemž město nejvíce spolupracuje s Charitou. Dále s Kappa Help, Armáda spásy a Člověk v tísni. Neziskové organizace se zaměřují na drogovou problematiku, mládež, bezdomovectví a další sociálně patologické jevy.
Město vytváří prostor v podobě dětských hřišť, dále má 5 asistentů prevence kriminality (4 v rámci projektu, 1 navíc), domovníky v problémových lokalitách a kamerové systémy. Dále zaštiťuje preventivní programy na školách (e- bezpečí přes UPOL). Spolupracuje se školami.
S dalšími dotazy ohledně asistentů prevence kriminality jsme odkázáni na ředitele městské policie Přerov.

přijaté výhody:
voda s citronem
naši účastníci:
Petr Konečný, Kateřina Matušíková, Pavel Ondrůj
ostatní účastníci:
Mgr. Petr Kouba, Mgr. Romana Pospíšilová, Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.
Petr Konečný
publikováno: 23. 2. 2021 7:20 permalink

Manažerka kriminality nám sděluje, že setkání bude účasten také Mgr. Kouba z ODS a její přímá nadřízená. Se setkáním souhlasíme a žádáme přítomnost Romské poradkyně. Je dán pevný termín setkání na 22. února ve 14 hodin.

naši účastníci:
Petr Konečný, Pavel Ondrůj
ostatní účastníci:
Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.
Petr Konečný
publikováno: 12. 2. 2021 10:59 permalink

Kontaktujeme ředitelku Kappa Help Přerov. Ptáme se na problematiku v Přerově a chceme domluvit setkání v rámci problematiky sociálně patologických jevů v Přerově. Budeme ji kontaktovat ještě v pondělí.

naši účastníci:
Petr Konečný, Pavel Ondrůj
ostatní účastníci:
Mgr. Ivana Smětalová
Petr Konečný
upraveno: 9. 2. 2021 11:56 historie úprav
publikováno: 9. 2. 2021 9:57 permalink

Domluvení setkání s manažerkou prevence kriminality a Romským poradcem v rámci Metu pro bezpečnost a sociální a zdravotní.

naši účastníci:
Petr Konečný, Pavel Ondrůj
ostatní účastníci:
Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.
Petr Konečný
upraveno: 9. 2. 2021 11:55 historie úprav
publikováno: 9. 2. 2021 9:33 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz