Dne 5. února 2021 jsem se sešel s blanenským místostarostou F.Hasoněm ohledně Územní studie "Střed". Tuto studii vedení města zadalo zpracovat ateliéru URBI v roce 2019 z důvodu její aktualizace. Dnešní investoři nechtějí stavět kanceláře, ale byty, a tím vznikají zcela odlišné požadavky na řešené území a budovy. Vedení města však po roce bez oznámení tohoto faktu veřejnosti zadanou práci na studii zastavila.
Byl jsem se podívat osobně na rozpracované koncepty. V té souvislosti jsem otevřel i téma námi kritizované podoby "Poduklí"- tedy torza zbylého po zbouraném hotelu Dukla.
V rámci schůzky jsem upozornil i na velmi podivné kroky města při řešení problematiky Centrálního zásobování teplem.

naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
František Hasoň- KDU
Zbynek Pokorny
publikováno: 8. 3. 2021 20:56 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz