Dnes proběhlo plánované setkání s pracovníky Kappa Help. Řešila se aktuální problematika, která se zabývá městem Přerov. Pracovnice nám sdělují situaci v oblasti prevence užívání návykových látek, vysvětlují princip harm reduction. Dále nám sdělují svou zkušenost s asistenty kriminality, aktivity, akce a aktivizaci, kterou v rámci města vykonávají. Byly nám představeny služby denního stacionáře, nízkoprahového denního centra, primární prevence, dluhové problematiky a na ochranu rodiny. Pracovnice nám vysvětlují principy a mezioborovou spolupráci. Po společném setkání nás provedli po objektu, kde se služba nachází. Domlouváme se na další spolupráci a dalším setkání.

naši účastníci:
Petr Konečný, Pavel Ondrůj, Kateřina Matušíková
ostatní účastníci:
Mgr. Ivana Smětalová, MBA, Mgr. Martina Shaw, Petra Kadlecová DiS. Mgr. Jitka Precektorová
Petr Konečný
upraveno: 9. 3. 2021 16:06
publikováno: 9. 3. 2021 16:02 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz