Schůzka k poznání dalších agend Česko.digital, měla být v mé poslanecké kanceláři na Francouzské, ale šly jsme nakonec na oběd a probíraly projekty se státní správou (např. covid portál) a jiné možnosti než zprostředkovávání počítačů dětem ze znevýhodněného prostředí.

Celkově šlo o to poznat svou práci a vědět o prioritách a bariérách - např. uživatelském pohledu úředníků či obtížích spolupráce napříč rezorty/úřady.

Zcela jsme se shodly v tom, že je třeba, aby státní správa lákala špičkové úředníky a dávala možnost inovovat (včetně dělání chyb).

https://cesko.digital/

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Eva Pavlíková
Olga Richterova
publikováno: 21. 6. 2021 14:48 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz