Schůzka se koná na žádost Americké obchodní komory (AmCham). Jejich cílem je představit své projekty a podněty v oblastech digitalizace, cestovního ruchu a územního plánování + stavebního zákona, a nabídnout spolupráci MMR.

Témata
Digitalizace - Digitizing Czechia
Regionální rozvoj a turistický ruch - Tourism
Stavební zákon - Construction Process
Veřejné zakázky - Public Investment

Digitalizace - Digitizing Czechia
Cloud
Je budoucnost, přináší větší efektivitu služeb (services efficiency)
Vítáme obchodní výměnu v této oblasti
Bezpečnost (Security measures)
ČR má pravidla, kritická infrastruktura jen u nás (4. úroveň cloudu je státní) (Czechia has its own cloud-related security measures, the 4th cloud level is reserved for the state - critical infrastructure.)
EU připravuje obdobná pravidla (EUCS) -> Návrh Francie v rámci EUCS je příliš radikální, my chceme stejná pravidla jako v ČR
V současnosti i když je kritická infrastruktura u nás, tak pro to nakupujeme technologie z USA
Ne všechny firmy z USA chtějí cloud, např. HP proti (prodává on premise HW)
Open Source
Větší otevřenost a standardizace je budoucnost (more openness, standardization)
Trh již není o „dodávám něco exkluzivně“, ale „zvládám integrovat / dodat celé řešení nejlépe“
Nicméně nejedná se o revoluci, kdy by někdo současný SW vyhazoval z oken, jde o evoluci, kdy se postupně proměňují smluvní vztahy (evolution, not revolution)

2. Regionální rozvoj a turistický ruch - Tourism
Zástupci AmCham navrhují realizaci opatření na zvýšení útraty za zahraničního hosta v Praze a rozvoji investic do infrastruktury, která by návštěvníky přesvědčila trávit více dní mimo Prahu. Kritizují nedostatek vládní strategie v otázkách turistického ruchu.
MMR nemá vytvořen nástroj na podporu podnikatelských investic (Ministry has no specific tool for supporting business investment => requires cross-institutional cooperation.)
nutné ve spolupráci s MPO a SFPI, respektive NRB a MF
Praha jako rozvinutý region nebyla podporována z dotačních titulů MMR na podporu veřejné infrastruktury CR
Podpora rozvoje infrastruktury CR na území Prahy je v gesci Hl. m. Prahy. (The infrastructure development in Prague is governed by the city government.)
V rámci Zprávy o prosperitě ČR zprávy je navrhována řada indikátorů, z nichž některé se již sledují (např. zaměstnanost v ČR, počet odbavených osob na letišti Praha a počet přímých spojení), případně jsou navrhovány změny stávajících indikátorů (aktuálně se sleduje počet konferencí v hromadných ubytovacích zařízení nad 50 účastníků, navrhováno je sledování nad 500 zahraničních návštěvníků – finanční i administrativní dopady na ČSÚ i organizátory MICE akcí), nebo zavedení nových indikátorů – např. sledování útrat zahraničních návštěvníků s využitím dat od poskytovatelů platebních karet – OCR v minulosti prověřovalo – ztroskotalo na nedostatku finančních prostředků i nutnosti realizace VŘ (dlouhodobá zakázka pro zajištění trendů).
Dále byly navrhovány aktivity jako zvýšení poplatku z ubytování na 150 Kč, což by v aktuální situaci mohlo spíše znamenat pokles počtu přenocování i pokles výdajů rezidentů. Nebo návrh na zvýšení spravedlnosti pro poskytovatele ubytovacích služeb (problematika hromadných a individuálních ubytovacích zařízení)

3. Stavební zákon - Construction Law and the Construction Process

Územní plánování: AmCham soudí, že se příliš často děje rozhodování o strategii územního plánování (land use strategy), samotné územní plánování (land zoning = regulační plán) a proces povolení stavby (permit process) až během vyřizování stavebního/územního povolení a chce, aby bylo nastaveno lepší rozdělení různých úrovní územně-plánovacích strategií. Podle nich je struktura a legislativa méně důležitá než kvalita a konzistence vydávání povolení stavby, vidí budoucnost v cloudu.

MMR prosazuje v rámci institucionální novely SZ: (the Construction Law ->institutional change)
Návrat ke smíšenému modelu stavební správy (mixed model of construction permit offices, resulting from political consensus within the coalition)
Základem nové soustavy by měly být dle dohody s MV stavební úřady podle kritérií stanovených MV. Celkem 371 stavebních úřadů na všech typech obcí.
Zachování Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
Nejvyšší stavební úřad nevznikne, jeho roli převezme MMR
Zachování ochrany veřejných zájmů (preservation of public interest as a value): dotčené orgány se nebudou integrovat na stav. úřadě
ALE budeme mít jednotné environmentální stanovisko (Integrated environmental permit, binding) -> here, we will use the cloud technologies
Ze strany průmyslu je k JEZS nedůvěra, ale není k ní důvod => není to “nové super-razítko,” použije se jen tam, kde jste i dosud potřebovali 2 a více stanovisek dotčených orgánů
Integruje do sebe více jak 20 různých aktů podle 9 různých zákonů (včetně třeba EIA)
orgány ochrany přírody si musí předem vypořádat rozpory
digitalization of the whole process: from land use strategy / zoning to the construction permit

4. Veřejné zakázky - Public Investment
Law on Public Investment - the Ministry offers extensive methodological support through its Department of Public Investment Law. The department also cooperates on a cross-institutional level with other EU member states (V4, whole EU -> CZ Pres conference). It is in charge of the amendment to the Public Investment Law.
Odbor práva veřejných zakázek (dále jen „OPVZ“) poskytuje k zákonu o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) rozsáhlou metodickou podporu, pomocí 3 nástrojů:
Vzdělávání, Školení a konference
Metodiky a stanoviska
E – podpora
OPVZ pořádá v rámci předsednictví České republiky v EU jednání expertní pracovní skupiny Komise a konferenci k veřejným zakázkám. Konference se bude konat ve dnech 4. a 5. 10. 2022 v Praze. Bude se jednat o pokračování v pravidelné diskuzi zaměřené na aktuální témata v oblasti veřejných zakázek na úrovni členských států EU.
Technická novela ZZVZ ( Amendment to the Public Investment Law)
změny upřesňující transpozici zadávacích směrnic, (Precision of the transposition of the procurement directives.)
změny vedoucí ke zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel
změny, které mají za cíl snížení administrativní zátěže (Administrative load alleviation.)
čistě formální změny opravující zjevné chyby, případně zjednodušující srozumitelnost textu
v

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Jan Míča, Jan Pithart, Alexandra Zimt, Petr Fojtík Jan Herget: CEO of Czech Tourism
ostatní účastníci:
Michal Chour (General Manager of Alcron Hotel Prague), Violeta Luca (General Manager of Microsoft Czech Republic and Slovakia), Munir Nanji (Central Europe Cluster Head and Citibank Country Officer for Czech Republic), Ondřej Krajíček (české společnosti Y Soft Corporation), Petr Polák (Country Manager of Visa), Weston Stacey (AmCham Czech Republic Executive Director), Juraj Šedivý CETIN (Board of Directors Chairman), Milan Šlapák (GE President & CEO Czech Republic and Slovakia), Kateřina Štechová (Public Policy Manager for the Czech Republic and Slovakia at Amazon)
Ivan Bartoš
upraveno: 27. 8. 2022 2:05
publikováno: 27. 8. 2022 2:02 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz