Na žádost Ing. Judit Laury Krásné ze ZO ČSOP Společnost pro zvířata jsme se sešli k možnostem regulace zábavní pyrotechniky. Na schůzku jsem pozval ještě dva zástupce Obránců zvířat a Českou společnost ornitologickou, která se ovšem nakonec nezúčastnila. Probírali jsme různé možnosti regulace a co je potřeba pro úspěšný legislativní proces. Nejspíše vznikne koordinační skupina neziskovek, ve které budou dopracovány potřebné dokumenty (dopadová studie, posouzení souladu s právem EU), a pak se na nás znovu obrátí.

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Judit Laura Krásná - Svoboda zvířat, Pavel Buršík - Obránci zvířat
Lukas Blazej
publikováno: 23. 2. 2023 17:30 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz