Setkání na MMR. Představení, možnosti spolupráce - golf jako zdroj nastartování cestovního ruchu, incomingová turistika. Zelená a digitální tranzice v cestovním ruchu. Debata nad možnostmi NPO ve vztahu k segmentu turismus - golf.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Vratislav Janda (Předseda České golfové federace), zástupci kabinetu MMR
Ivan Bartoš
publikováno: 26. 8. 2023 12:16 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz