V pondělí 5. února 2024 jsem se ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru v Praze setkala na jejich žádost s paní Jitkou Hejdukovou, poradkyní generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR, a s paní Martinou Kroupovou, expertkou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tématem naší schůzky byla nejen bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kdy se nenaplňují i odsouhlasené akční plány a preventivní opatření, a je potřeba dbát např. na jazykové mutace bezpečnostních materiálů pro zde pracující cizince, ale i diskutovaná novela zákoníku práce a další pracovně-právní tématika (chybějící know-how menších firem v oblasti BOZP, jakož i velmi rozmanitá podpora prevence rizik v různých typech firem).

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Hejdukova, M. Kroupova
Olga Richterova
publikováno: 5. 2. 2024 17:16 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz