Dne 5. března jsme se krátce sešel s radním pro energetiku ing. Nečasem. Schůzka následovala po veřejné debatě ke zjednosměrnění ulic, která proběhla v budově MěÚ. Téma naší schůzky bylo právě zjednosměrnění ulic a další body, které aktuálně řeší Komise pro dopravu a Výbor pro energetiku, ve kterých je ing. Nečas stálým hostem.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 15:58 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz