Dne 27.března jsem se sešel na schůzku s vedoucím odboru SRM ing. Vítkem. Řešili jsme hlavně nevyjasněné kompetence a informační toky mezi SRM a Výborem pro energetiku, kterému předsedám.
Výbor pro Energetiku má dle rozhodnutí zastupitelstva řešit energetickou koncepci města i jeho jednotlivých budov. U mnoha projektů, kterých se to týkalo v posledních 2 letech byl však Výbor zpočátku obcházen a musel si dodatečně získávat informace, případně předvolávat zaměstnance MěÚ, kteří projekty za město zpracovávali.
Ve druhé fázi požádám o schůzku s radními, kteří jsou garanti za investice. Ti zatím také evidentně nepochopili, že jsou vázáni výše uvedeným rozhodnutím zastupitelstva.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Vítek (vedoucí odboru SRM), ing. Nečas a ing. Havíč - garanti rady za energetiku
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 16:21 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz