Na setkán s šéfem ČMKOS jsme řešili dopady vládního konsolidačního balíčku. Pozice zaměstnavatelů v současné situaci. Otázky týkající se návrhů MPSV.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Josef Středula, předseda ČMKOS
Ivan Bartoš
publikováno: 16. 4. 2024 21:29 permalink

Dne 27.března jsem se sešel na schůzku s vedoucím odboru SRM ing. Vítkem. Řešili jsme hlavně nevyjasněné kompetence a informační toky mezi SRM a Výborem pro energetiku, kterému předsedám.
Výbor pro Energetiku má dle rozhodnutí zastupitelstva řešit energetickou koncepci města i jeho jednotlivých budov. U mnoha projektů, kterých se to týkalo v posledních 2 letech byl však Výbor zpočátku obcházen a musel si dodatečně získávat informace, případně předvolávat zaměstnance MěÚ, kteří projekty za město zpracovávali.
Ve druhé fázi požádám o schůzku s radními, kteří jsou garanti za investice. Ti zatím také evidentně nepochopili, že jsou vázáni výše uvedeným rozhodnutím zastupitelstva.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Vítek (vedoucí odboru SRM), ing. Nečas a ing. Havíč - garanti rady za energetiku
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 16:21 permalink

Dne 18.3. jsme se sešli s dalšími opozičními zastupiteli, abychom projednali problematické body ke schůzi zastupitelstva, která proběhla následující den. Konkrétně jsme řešili pro opozici nepřijatelné navýšení ceny projektu 1. fáze rekonstrukce nemocnice (Rotační jednotka) a návrh na zvýšení odměn neuvolněných radních a členů výborů a komisí.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Ondřej Haváč
ostatní účastníci:
Jan Došek, Patrik Ág, Lukáš Toman (Forum Blansko), p.Pernica (KSČ)
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 16:08 permalink

Dne 5. března jsme se krátce sešel s radním pro energetiku ing. Nečasem. Schůzka následovala po veřejné debatě ke zjednosměrnění ulic, která proběhla v budově MěÚ. Téma naší schůzky bylo právě zjednosměrnění ulic a další body, které aktuálně řeší Komise pro dopravu a Výbor pro energetiku, ve kterých je ing. Nečas stálým hostem.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 15:58 permalink

V pondělí 8.4. 2024 jsem se ve své kanceláři v Pirátském centru na jejich žádost setkala s paní Michaelou Nekardovou a panem doktorem Jakubem Valcem. Tématem našeho rozhovoru bylo náhradní mateřství, zejména s ohledem na některé kriminální kauzy zahrnující děti (kauza "Španěl“). Oba se věnují i genetické genealogii a srovnání úprav surogace napříč světem.

naši účastníci:
Olga Richterova, K. Ryšavá
ostatní účastníci:
J. Valc, M. Nekardová
Olga Richterova
publikováno: 10. 4. 2024 8:12 permalink

V lednu jsem osobně a později emailem oslovil po poradě s Magdalenou Valdmanovou paní Alexandru Udženija o dočasné prodloužení nájemní smlouvy matky pracovníka úřadu Prahy 12 pana Buriánka, kdy paní Cani a další dva dospělí nájemníci (nevlastní bratr a nevlastní otec) dostali od MHMP výpověď z nájmu bytu 2+0. Paní Cani je pomocnou kuchařkou ve školní jídelně.

Paní Cani v průběhu posledních dvou let získala dědictvím rodinný dům s pozemkem, který se snaží prodat a získat tak prostředky na vlastní byt. Nemovitost je 70 km od Prahy a není vhodná v aktuálním stavu k trvalému bydlení. Paní Cani měla ukončit nájem a s dalšími nájemníky se vystěhovat na začátku února což byl termín do cca 30 dnů.

Paní Cani a další nájemníci využili služeb právního zástupce a oslovili MHMP s tím, že žádají o prodloužení nájmu.

Dnes 2.4.24 mě paní Udženija informovala, že bude nájem prodloužen bývalému manželovi paní Cani Massimovi Cani na dobu 2 let. Tisk v operativním projednání R-50764.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
Přímluva za prodloužení nájmu bytu do doby prodeje zděděné nemovitosti
naši účastníci:
Jiri Bruzek
ostatní účastníci:
Alexandra Udženija, Paní Cani, Miroslav Buriánek
Jiri Bruzek
publikováno: 2. 4. 2024 12:14 permalink

Během návštěvy Zlínského kraje jsem se setkal se s rektorem a zástupci vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hovořili jsme o tom, jak přilákat do Česka víc zahraničních studentů a o odkazu Tomáše Bati ve světě. Následně jsem v komunitním centru debatoval s místními občany o práci české diplomacie a přínosech členství ČR v mezinárodních organizacích.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Milan Adámek
Kristyna Plasilova
publikováno: 18. 4. 2024 11:54 permalink

V Černínském paláci jsem přivítal ministra zahraničí Spojených arabských emirátů Jeho Výsost šejcha Abdullaha bin Zayeda Al Nahyana. Probírali jsme složitou situaci na Blízkém východě i na Ukrajině, ale i další možnosti spolupráce našich států, včetně rozvojových projektů ve třetích zemích.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Kristyna Plasilova
publikováno: 18. 4. 2024 11:52 permalink

Přijal jsem vítězku Miss World Krystynu Pyszkovou a přivítal ji zpět v Česku. Ještě jednou jsem jí pogratuloval k úspěchu. Z pozice ministra zahraničí si vážím zejména jejího záměru angažovat se mj. v rozvojové spolupráci.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Krystyna Pyszková
Kristyna Plasilova
publikováno: 18. 4. 2024 11:53 permalink

Se šéfy diplomacií Středoevropské pětky jsem na Lublaňském hradě diskutoval především rozšiřování EU, ruskou válku proti Ukrajině a boj s nelegální migrací. Jednání se účastnil i ministr zahraničí Černé hory Filip Ivanović, který nás seznámil s reformami v Černé Hoře.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Tanja Fajonová, Alexander Schallenberg, Péter Szijjártó, Juraj Blanár, Filip Ivanović
Kristyna Plasilova
publikováno: 18. 4. 2024 11:52 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz