Sešli jsme se se zástupcem našeho koaličního hnutí Alternativa pro Vás a diskutovali jsme možnost kandidatury do krajských voleb na kandidátce Pirátů

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Štěpán Drtina, Vít Šnajdr, Klára Kocmanová
ostatní účastníci:
Martin Suchánek
Stepan Drtina
publikováno: 17. 1. 2020 12:12 permalink

Telefonát s panem Pavlem Tumou (volající) se týkal našeho rozhodnutí nepokračovat v praxi plošné úhrady návštěvy objektu Revolution Train (http://www.revolutiontrain.cz/v2/) pro základní školy v Ostravě-Porubě, kterou odbor školství hradil z příslušné kapitoly rozpočtu. Panu Tumovi jsem objasnil důvody rozhodnutí: 1. nedůvěra v efektivitu tohoto způsobu protidrogové prevence; 2. snaha narovnat podmínky pro všechny organizace působící v této oblasti, což spočívá v umožnění jednotlivým školám čerpat poměrnou částku na preventivní výchovně-vzdělávací aktivity dle jejich vlastního plánu protidrogové prevence.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Martin Tomášek
ostatní účastníci:
Pavel Tuma
Martin Tomášek
publikováno: 18. 1. 2020 13:17 permalink

Pan Dubský přišel sondovat budoucí plány rozvoje mobilní aplikace městské části (Praha 12 v mobilu, kterou má MČ Praha 12 od nich). Vysvětloval nevýhody obecných řešení (Mobilní rozhlas, Hlášení rozhlasu), a naopak nové možnosti, co implementovali v jiných jejich aplikacích pro obce.

přijaté výhody:
láhev vína (novoroční dárek, předána zaměstnancům úřadu)
naši účastníci:
Jan Adamec
ostatní účastníci:
Rostislav Dubský (Eternal), Vojtěch Pauch (úřad MČ)
jan adamec
publikováno: 17. 1. 2020 11:19 permalink

Na mou žádost jsme se sešli s pardubickým náměstkem primátora Jakubem Rychteckým, který je i předsedou komise sociální Svazu měst a obcí.

Probírali jsme aktuální legislativní smršť (zákon o soc. službách, o přídavku na bydlení) a další souvislosti tzv hodnotových map od firmy Deloitte (pro MMR).

Pohled SMO je velmi důležitý, protože krajskou síť služeb finálně využívají právě obce.

přijaté výhody:
Polévka
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jakub Rychtecký
Olga Richterova
publikováno: 18. 1. 2020 19:32 permalink

Zástupci se mnou projednali plánovanou investici do majetku obvodu Ostrava-jih, kterou má klub v dloudodobém pronájmu. Jedná se o rekonstrukci tenisových kurtů ve výši cca 1 milionu. Kurty využívá Sokol a veřejnost. Hledali jsme cesty jak pomoci. Zástupci Sokola byli odkázání na příslušného kolegu, bylo jim doporučeno zapsat projekt do Akčního plánu pro sport a vužít dotačního řízení v oblasti podpory infrastruktury. Diskutovali jsme také možnosti zdrojů v rámci MŠMT a Agentury pro sport.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Andrea Hoffmannova
ostatní účastníci:
Zbyněk Pražák
Andrea Hoffmannova
upraveno: 15. 1. 2020 13:35
publikováno: 15. 1. 2020 13:27 permalink

Dne 15. 1. 2020 jsme se sešli se zástupkyní European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) Lucií Sýkorovou. Jednali jsme o situaci postavení médií v Evropě i v České republice. Dále jsme jednali o nezávislosti veřejnoprávních médií. Bavili jsme se i o možnosti zvýšení mediální gramotnosti pomocí seminářů či konferencí.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomáš Martínek, Lukáš Forýtek
ostatní účastníci:
Lucie Sýkorová
lukas forytek
publikováno: 15. 1. 2020 16:46 permalink

Dne 15. 1. 2020 jsme se sešli se zástupcem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování panem Jiřím Šindelářem a zástupcem Broker Consultingu, a. s. Janem Lenerem. Projednávali jsme regulaci finančních poradců na finančním trhu.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Lukáš Forýtek, Tomáš Martínek
ostatní účastníci:
Jan Lener, Jiří Šindelář
lukas forytek
publikováno: 15. 1. 2020 16:53 permalink

Dana Balcarová se setkala s Janem Rovenským z organizace Greenpeace. Tématem schůzky bylo minulé zasedání druhé pracovní skupiny uhelné komise.

přijaté výhody:
Žádné
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová
ostatní účastníci:
Jan Rovenský
Kristina Marie Kubcová
publikováno: 17. 1. 2020 12:32 permalink

Sešli jsme se ve složení:
- Regina Dlouhá - Unie center pro rodinu a komunitu a ředitelka 2 dět. skupin na P10
- Jan Schneider - předseda sekce služeb pro rodinu v APSS ČR (připomínkové místo) a ředitel 7 dětských skupin na P4

Téma: k aktuálním připomínkám k zákonu o dětských skupinách.

Shodli jsme se , že je potřeba:
- srovnání kvality v MŠ a dět. skup. díky stejně vysoké a nikoli stejně nízké úhradě za dítě - potřebujeme kalkulaci, kolik by stálo navýšení plateb na MŠ - Olga zkusí zjistit, neb se to jednoznačně neví, naopak dět. skupiny. jsou kvůli omez. zdrojům financování vyčíslitelné do haléře
- vysvětlovat, že péče o malé děti je dražší, je třeba víc lidí! -> existují studie, jak se víc péče v raném dětství i ze strany státu vyplatí - J. Sch.
- potíž je pevně stanovená hranice věku (DS jen do 4 let) - dítě je někde spokojené, může mít speciální potřeby - jako stát říkáme, že “vaše dítě je teď zralé na přechod do státní školky” - ať je možnost volby rodičů. Vždyť financování je “příspěvek na hlavu”, tedy na jedno malé dítě, ostatně: lze odlišit výši příspěvku dle věku dítěte (více na menší)
- klíč je opět financování - má MPSV analýzu, jaký bude mít strop financování dopad na současné provozovatele dětských skupin? - hrozí uzavření funkčních dětských skupin a zároveň nedostupnost péče, zejm. v určitých lokalitách!

naši účastníci:
Olga Richterova, (Michal Chalupa)
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá, Jan Schneider
Olga Richterova
publikováno: 14. 1. 2020 11:08 permalink

Bavili jsme se o možném propojení aktivit Magistráteu hlavního města Praha v rámci sázení nových stromů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zdeněk hřib, Veronika Kubičková, Tomáš Vovsík
ostatní účastníci:
Lukáš Otevřel, Aneta Kernerová, Barbora Jánová
martin sterba
publikováno: 14. 1. 2020 14:14 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz