V pirátské pražské kanceláři na Karlově nám. jsem se setkala s paní Gabrielou Svárovskou, zástupkyní ředitele organizace Prague Civil Society Centre, jejímž cílem je posílení a podpora občanských společností ve východní Evropě a střední Asii. Hovořily jsme o činnosti PCSC, jak se protíná s činností v Evropském parlamentu, a zaměřily jsme se hodně na Ukrajinu a Gruzii.

naši účastníci:
Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Gabriela Svárovska, Prague Civil Society Centre
nadia barcalova
publikováno: 11. 8. 2020 13:50 permalink

Setkala jsem se s panem Josefem Středulou v sídle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v Praze. Zajímala mě více do hloubky práce a potřeby odborů, ve výsledku jsme se ale bavili i velice zeširoka o technologickém pokroku, včetně umělé inteligence.

naši účastníci:
Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Josef Středula, předseda ČMKOS
nadia barcalova
publikováno: 11. 8. 2020 13:40 permalink

Setkala jsem se s arménským velvyslancem v Praze, panem Ashotem Hovakimianem na Velvyslanectví Arménské republiky v České republice. Cílem setkání bylo naše formální seznámení. Předal mi informace o situaci s covidem-19 v Arménii a představil mi pozici k Náhornímu Karabachu.

naši účastníci:
Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Velvyslanec Arménie H.E. Mr. Ashot HOVAKIMIAN
nadia barcalova
publikováno: 11. 8. 2020 13:37 permalink

Na půdě ministerstva pro místní rozvoj se uskutečnila schůzka ke Stavebnímu zákonu.

Nechceme se už dál spoléhat na sliby vlády. Pirátská expertní skupina proto se zástupci sněmovních stran připravuje komplexní pozměňovací návrh ke Stavebnímu zákonu. Ministryně Klára Dostálová na schůzce slíbila, že upravená verze stavebního zákona bude naše výhrady a záměry reflektovat a ke připravovanému sněmovnímu návrhu poskytne MMR evaluační aparát.

V úvodní části schůzky zástupci MMR shrnuli aktuální situaci ohledně nového stavebního zákona a nastínili možný další vývoj (schválení LRV, schválení vládou, předložení do PSP). Cca 20 minut bylo věnováno debatě o analytických podkladech zákona. Zbytek shcůzky byl věnován dotazům zástupců Pirátů a diskuzi o nich (zejména varianty řešení státní stavební správy, zapojení veřejnosti, plánovací smlouvy, otázka systémové podjatosti úředníků).

přijaté výhody:
standardní občerstvení, příslib MMR ke spolupráci na pozměňovacích návrzích
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Lukáš Černohorský, Olga Richterová, Jakub Michálek, Kristýna Jirsová, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Klára Dostálová, ministryně, Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, 4 úředníci MMR z téže sekce, prof. Michal Mejstřík
Ivan Bartoš
publikováno: 11. 8. 2020 8:28 permalink

Na půdě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj proběhla zdvořilostní i pracovní schůzka s Liang-Ruey Ke, představitelem Tchaj-wanu a representative Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře a panem Yuan-Tai Liao, 1. tajemníkem kanceláře.
Této schůzky jsem se zúčastnil s Jakubem Michálkem a probírali jsme:

- Zdravotní a technologické řešení boje nejen s COVID19
- Zopakovali jsme také naše poděkování za darovanou zdravotní pomoc, které jsem jménem Pirátů adresoval již v květnu spolu s gratulací znovuzvolené prezidentce Tchaj-wanu Tsai Ing-wen.
- Řešili jsme i otázky návratu turistů do Prahy, stav projektu přímé letecké linky z Prahy do Tchaj-peje, který byl ovlivněn světovou pandemií, možnosti spolupráce v informačních technologiích, cybersecurity a smartcities, či možnosti výměnných pobytů studentů.

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
občerstvení na výboru
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Jakub Michálek
ostatní účastníci:
pan Liang-Ruey Ke, představitel Tchaj-wanu a representative Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře a pan Yuan-Tai Liao, 1. tajemník kanceláře
Ivan Bartoš
publikováno: 11. 8. 2020 8:26 permalink

Předmětem schůzky byla diskuse o úpravě připraveného pozměňovacího návrhu k začlenění pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících tak, aby v rámci stanovených kvalifikačních požadavků reflektoval již existující studijní programy na VOŠ cílené na přípravu sociálních pedagogů a sociálních pracovníků. Výsledkem schůzky byla domluva o přípravě podkladů k úpravě pozměňovacího návrhu a snížení kvalifikačních požadavků, aby byla zajištěna možnost profesního uplatnění absolventům VOŠ s odpovídajícím zaměřením.

naši účastníci:
Martin Úlovec, Lukáš Bartoň
ostatní účastníci:
Milan Johanis a Monika Havlíčková (VOŠPS)
martin ulovec
publikováno: 10. 8. 2020 12:02 permalink

Předmětem schůzky byla diskuse ohledně navýšení státního rozpočtu ve věci revitalizace infrastruktury a technického zázemí škol v souvislosti se zajištěním distančního vzdělávání v případě dalšího omezení činnosti škol. Zástupci iniciativy Počítače dětem v této souvislosti představili svou činnost a aktivity v oblasti podpory rodin s dětmi bez technického zázemí. Rovněž proběhla diskuse o dalším směřování této iniciativy a nastavení komplexní podpory na úrovni škola / rodina.

naši účastníci:
Martin Úlovec, Lukáš Bartoň, František Navrkal, Lukáš Bártík
ostatní účastníci:
Robert Novotný, Petra Škrabalová
martin ulovec
upraveno: 10. 8. 2020 11:49
publikováno: 10. 8. 2020 11:47 permalink

Na žádost výše uvedených spolků proběhla v kanceláři primátora schůzka s jejich zástupci, Jiřím Hoskovcem, Martinou Vackovou, naším gesčním zastupitelem Tomášem Murňákem, a sekčním ředitelem MHMP Tomášem Veselým především nad tématem rozvoje kolem Masarykova nádraží a Florence

1) Ze strany města padl příslib na oživení projektu konference Propojené město, která neproběhla v původně plánovaném termínu.
2) Anna Vinklárková vyjádřila nesouhlas s ÚR vydaným Prahou 1 na výstavbu 1. fáze administrativní budovy Nové masaryčky. Potvrdil jsem naše výhrady k zvolené formě procesu na P1 (na ohlášení místo vyvěšení na úřední desku), která je však legální. K běžícímu procesu odvolání, který má na starosti magistrátní odbor jsme se s pozice samosprávy nevyjadřovali. Ředitel Veselý také nemohl komentovat běžící proces odvolání a vypořádávání námitek
3) Ohledně dalšího rozvoje v oblasti mezi magistrálou a ÚAN (2. a 3. fáze projektu) město požaduje v intencích uzavřeného memoranda 50 % podíl bytové výstavby. Tento závazek bude součástí běžícího procesu žádosti o změny územního plánu. Zástupci spolků požadovali provedení architektonické soutěže před započetím procesu žádosti o změnu územního plánu.
4) Ohledně využití celého území jsem zkonstatoval obtížnost jeho změny v momentě, kdy město není vlastníkem pozemků, které od SŽ A ČD získala po značným peripetiích společnost Penta. V momentě kdy není město vlastníkem a nemá finance, zájem ani vůli pozemky vykupovat zpátky a zachovat status quo brownfieldu, považuji za vhodnější dobrat se za využití nástrojů, které město má (změna ÚP, ÚR, SP) dohody s developerem a majitelem pozemku, která umožní bytovou výstavbu v potřebném množství a kvalitě urbanistického i architektonického provedení a povede k dalšímu rozvoji této oblasti i města jako celku. Prvním krokem je stanovení Koeficientu podlažní plochy a zeleně, o kterém nyní jedná VURM v rámci žádosti o změnu ÚP. Zástupkyně KZS vyjádřila nesouhlas s koeficienty, které navrhovatel změny v návrhu na změnu územního plánu navrhl.

Další jednání se nyní budou dít na půdě VURM.

poskytnuté výhody:
Příslib uspořádání konference Propojené město
naši účastníci:
Jiri Hoskovec, Tomáš Murňák, Martina Vacková
ostatní účastníci:
Tomáš Veselý (ředitel sekce rozhodování o území), Anna Vinklárková (KZSP), Michal Lehečka (AutoMat)
Jiri Hoskovec
publikováno: 7. 8. 2020 17:12 permalink

Na doporučení poslance Jakuba Michálka jsem se sešel s panem Budínským, který mi představil své knihy v oblasti vysoké gastronomie, pozice, životního pozitivismu a humoru.

přijaté výhody:
Kniha nejlepší restaurace, kniha pozitivních obrazů, , kniha anekdot z vlaků, 4 knihy dvojverší, jednoverší, půlverší a a čtvrtverší
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiri Hoskovec
Jiri Hoskovec
publikováno: 7. 8. 2020 16:29 permalink

Na úřadě vlády proběhlo konstruktivní jednání ve věci majetkových směn mezi městem Prahou a státem. Vytyčily se dvě oblasti prvních směn, které by měly proběhnout na podzim tohoto roku a umožní rozvoj nemocnice na Bulovce a FNKV

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ctvrt-letnany-praha-babis-hrib.A200716_122529_domaci_bur

naši účastníci:
Zdeněk Hřib, Jiri Hoskovec
ostatní účastníci:
Zástupci rady HMP (územní rozvoj, doprava, zdravotnictví, majetek), zástupci vlády (premiér, MD+MPO, MZ), ředitel ŘSD, ředitelka ÚZSVM
Jiri Hoskovec
publikováno: 7. 8. 2020 16:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz