Dne 5. března jsme se krátce sešel s radním pro energetiku ing. Nečasem. Schůzka následovala po veřejné debatě ke zjednosměrnění ulic, která proběhla v budově MěÚ. Téma naší schůzky bylo právě zjednosměrnění ulic a další body, které aktuálně řeší Komise pro dopravu a Výbor pro energetiku, ve kterých je ing. Nečas stálým hostem.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas (ANO)
Zbynek Pokorny
publikováno: 14. 4. 2024 15:58 permalink

Další zastávkou cesty byla Argentina. V Buenos Aires jsem jednal s ministryní zahraničí Dianou Mondino, hovořili jsme o společných hodnotách, přístupu k ruské agresi na Ukrajině i obchodních příležitostech. Následně jsem se setkal s šéfem resortu obrany Luisem Petrim, mluvili jsme o spolupráci na úrovni ministerstev i soukromé sféry. V parlamentu Buenos Aires jsem byl jmenován čestným hostem města. Návštěva pokračovala jednáním s předsedou zahraničního výboru Kongresu Argentiny Fernando Iglesiasem. O posílení spolupráce a výměně informací jsem jednal s argentinskou ministryní pro bezpečnost Patricií Bullrich.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Diana Mondino, Luis Petri, Fernando Iglesias, Patricie Bullrich
Kristyna Plasilova
publikováno: 2. 5. 2024 15:23 permalink

I was asked for a meeting with Ms. Vladislava Gubalova, Senior Fellow at the Centre for Global Europe, part of the GLOBSEC Policy Institute. She visited me as the leader of the GLOBSEC’s CEE Her Initiative, which is aiming to amplify the voices of women experts from CEE+ region. She wanted to hear about my experience as a woman in politics, in general, as MEP and as a woman politician coming from the CEE region.

naši účastníci:
Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Ms. Vladislava Gubalova (GLOBSEC)
Nadia Barcalova
publikováno: 29. 5. 2024 17:21 permalink

V pondělí 8.4. 2024 jsem se ve své kanceláři v Pirátském centru na jejich žádost setkala s paní Michaelou Nekardovou a panem doktorem Jakubem Valcem. Tématem našeho rozhovoru bylo náhradní mateřství, zejména s ohledem na některé kriminální kauzy zahrnující děti (kauza "Španěl“). Oba se věnují i genetické genealogii a srovnání úprav surogace napříč světem.

naši účastníci:
Olga Richterova, K. Ryšavá
ostatní účastníci:
J. Valc, M. Nekardová
Olga Richterova
publikováno: 10. 4. 2024 8:12 permalink

Přišli za mnou 4 lidé z WIMERA CZ s.r.o, která vlastní skelet panelového domu na pozemcích Středočeského kraje v Milovicích. Jednali jsme o možné rekonstrukci tohoto domu, který je součástí brownfieldu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiří Snížek
ostatní účastníci:
Michal Hlaváč + 3 kolegové
Jiri Snizek
publikováno: 24. 4. 2024 11:44 permalink

Na zahraniční cestě do Latinské Ameriky jsem nejdříve navštívil Brazílii. V hlavním městě jsem jednal se zastupující ministryní zahraničí a státní tajemnicí paní Marií Laurou da Rocha. Hlavními tématy rozhovoru bylo zintenzivnění spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti, obrany, ale také v kultuře. Následně jsem postupně jednal s viceprezidentem brazilské vlády Geraldem Alckminem, působícím zároveň jako ministr rozvoje, průmyslu a obchodu, ministryní pro ženskou problematiku Aparecidou Gonçalves a státním tajemníkem Ministerstva těžby a energetiky Arthurem Cerqueirou Valériem. V Sao Paulu během jednání s ministrem pro zahraniční vztahy státu Sao Paulo Lucasem Ferrazem zazněly konkrétní návrhy spolupráce v oblasti obchodu, inovací, vědy a výzkumu. Další posílení ekonomických vazeb mezi Českem a Brazílií jsem řešil s 1. viceprezidentem Federace průmyslu státu Sao Paulo Rafaelem Cervone Neto. V obou městech jsem se sešel i se zástupci českých krajanů.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Maria Lauroa da Rocha, Geraldo Alckmin, Aparecida Gonçalves, Arthur Cerqueira Valéri, Rafael Cervone Neto, Lucas Ferraz
Kristyna Plasilova
publikováno: 2. 5. 2024 15:22 permalink

Setkání se zástupcem řešitele projektu NGUP. Jako ministr jsem byl informován o postupu prací na řešeném projektu a ujištěn o dodržení harmonogramu prací směrem k termínu náběhu účinnosti novely stavebního zákona.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Fojtik,
ostatní účastníci:
Martin Trávníček, jednatel Sevitec. s.r.o., Leona Steigerová - VOŘ MMR. Petr Klán - MMT IT
Ivan Bartoš
publikováno: 9. 5. 2024 19:32 permalink

S protějšky z členských států NATO jsme řešili nadcházející červencový summit NATO ve Washingtonu, podporu Ukrajiny a ruskou agresi a spolupráci se zeměmi Indo-Pacifiku a jižního sousedství. Jednali jsme i ve formátu Rada NATO-Ukrajina za přítomnosti ukrajinského ministra Kuleby a setkali jsme se s partnery v Indo-Pacifiku a EU. Na okraj jednání jsem se setkal s norským ministrem Espenem Barth Eidem, se švédským ministrem Tobiasem Billströmem, s portugalským ministrem Paulo Rangelem a s jihokorejským ministrem Cho Tae-yul.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Ministři zahraničí členských států NATO, Jens Stoltenberg, Dmytro Kuleba, Espen Barth Eide, Tobias Billström, Paulo Rangel, Cho Tae-yul
Kristyna Plasilova
publikováno: 2. 5. 2024 15:21 permalink

V lednu jsem osobně a později emailem oslovil po poradě s Magdalenou Valdmanovou paní Alexandru Udženija o dočasné prodloužení nájemní smlouvy matky pracovníka úřadu Prahy 12 pana Buriánka, kdy paní Cani a další dva dospělí nájemníci (nevlastní bratr a nevlastní otec) dostali od MHMP výpověď z nájmu bytu 2+0. Paní Cani je pomocnou kuchařkou ve školní jídelně.

Paní Cani v průběhu posledních dvou let získala dědictvím rodinný dům s pozemkem, který se snaží prodat a získat tak prostředky na vlastní byt. Nemovitost je 70 km od Prahy a není vhodná v aktuálním stavu k trvalému bydlení. Paní Cani měla ukončit nájem a s dalšími nájemníky se vystěhovat na začátku února což byl termín do cca 30 dnů.

Paní Cani a další nájemníci využili služeb právního zástupce a oslovili MHMP s tím, že žádají o prodloužení nájmu.

Dnes 2.4.24 mě paní Udženija informovala, že bude nájem prodloužen bývalému manželovi paní Cani Massimovi Cani na dobu 2 let. Tisk v operativním projednání R-50764.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
Přímluva za prodloužení nájmu bytu do doby prodeje zděděné nemovitosti
naši účastníci:
Jiri Bruzek
ostatní účastníci:
Alexandra Udženija, Paní Cani, Miroslav Buriánek
Jiri Bruzek
publikováno: 2. 4. 2024 12:14 permalink

V Černínském paláci jsem přivítal ministra zahraničí Estonska Marguse Tsahknu. Jednali jsme o bilaterálních vztazích v rámci Evropské unie a bezpečnostní situaci na východním křídle NATO. Během schůzky jsme probrali také další podporu Ukrajiny nebo spolupráci v oblasti digitalizace.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Margus Tsahkna
Kristyna Plasilova
publikováno: 2. 5. 2024 15:20 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz