16. 7. 2019

Schůzka byla iniciována STAN. Jejím cílem bylo zjistit, zda jsme pro ně partneři pro změnu Středočeského kraje zejména z pohledu větší transparentnosti.

Návrh na předvolební koalici nepadl ani z naší strany ani ze strany STAN.

Ve středočeských krajských volbách 2020 pravděpodobně významně uspějí STAN, ANO, ODS a Piráti.
Je otázkou, zda bude v krajském zastupitelstvu ČSSD.

Dohodli jsme se na neútočení na sebe ve volební kampani.

Dál nám zástupci STAN řekli něco o historii kraje. S kým se kamarádil Bendl a Jermanová a že za dobu svého vládnutí ČSSD dosadila na krajský úřad hodně loajálních rodinných příslušníků a známých.

Naše středočeská situace je problematická v tom, že se po dvou letech v Praze změní partner k jednání v důvodu jiného termínu voleb v Praze.

Vsuvka Michaela Kašpara, starosty Kolína. V Praze je podle aktuálních dat mobilních operátorů denně 1,95 milionu lidí a přespává v ní 1,55 milionu lidí.

Vsuvka o autobusových dopravcích. V roce 2019 končí 10leté smlouvy s dopravci, které se ale budou prodlužovat. Nicméně není jisté dle zkušenosti z jiných krajů, že se podaří nové smlouvy dojednat s lepšími podmínkami, než mají ty stávající.

Pokud se nám podaří uspět ve volbách je dle STAN nutné udělat reformu středního školství, zprůhlednit zakázky Krajské správy a údržby silnic a provést personální změny v krajském úřadu.

Další schůzka by se měla uskutečnit, až budeme mít zvoleného člověka na první místo kandidátní listiny pro krajské volby, což bude pravděpodobně v říjnu 2019.

Projednávala se i situace ohledně senátních voleb ve Středočeském kraji.

přijaté výhody:
voda a informace
poskytnuté výhody:
žadné
naši účastníci:
Jiri Snizek, Štěpán Drtina, Marek Řěbíček
ostatní účastníci:
Věslav Michalik, Michael Kašpar
Jiri Snizek
upraveno: 20. 7. 2019 9:03 historie úprav
publikováno: 19. 7. 2019 16:33 permalink

Představení vize pro střední školy a možnosti spolupráce s MČ Praha 11.

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zuzana Ujhelyiova
ostatní účastníci:
Judr. Petr Jonáš, Mgr. Iveta Jonášová, Rudolf Pavlas a Ing. Drahoslav Matonoha
Zuzana Ujhelyiova
publikováno: 19. 7. 2019 10:26 permalink
18. 7. 2019

schůzka na Magistrátu ohledně dopravního napojení připravovaného projektu Interlov
Zástupci Magistrátu (Adam Scheinherr), TSK, MČ 11 a zástupci Passerinvest

Projekt bude obsahovat vlastní dopravní napojení, Investoři se nebrání poskytnout pozemky k vybudováni systému lávek pro překonání Jižní spojky pro pěší a cyklistickou dopravu.

Poté jsem si ještě sedli na kávu s zástupci Passerinvest: Ing. Martin Unger a Mgr. Ondřej Nosál. Za Piráty Martin Duška a Ladislav Kos ml. Vzájemně jsme si vyměnili názory na připravovaný projekt. Domluvili jsme se na dalším setkání přímo v lokalitě chystané stavby

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Martin Duska, Ladislav Kos ml.
ostatní účastníci:
Ondřej Prokop, Adam Scheinherr a dalších 10 lidí
Martin Duska
publikováno: 18. 7. 2019 12:19 permalink

Setkal jsem se se Šimonem Ornestem, který se snaží, aby demokratické strany spolupracovaly při nadcházejících prezidentských volbách. Bavili jsme se o tom, co dělat a co nedělat, aby se neopakoval "scénář Drahoš".

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Šimon Ornest
Mikulas Ferjencik
publikováno: 17. 7. 2019 17:55 permalink

Schůzka se konala z iniciativy pana předsedy Vondráčka v jeho pracovně v prostorách sněmovny.

Pan předseda nejprve informoval pana primátora o své nedávné pracovní cestě do Ruské federace, v rámci které se intenzivně zajímal i o problematiku péče o tamní válečné hroby československých legionářů. Dále seznámil účastníky schůzky s obsahem dopisu od velvyslance Ruské federace a tlumočil jeho zdvořilou žádost o přehodnocení rozhodnutí vedení metropole neumístit opětovně na nově zrekonstruovanou historickou budovu Staroměstské radnice pamětní desku maršála Koněva.

Pan primátor na úvod informoval pana předsedu, že v uvedeném případě se na předmětnou pamětní desku nevztahuje příslušný paragraf zákona o válečných hrobech a pietních místech. Dále pan primátor pana předsedu ubezpečil, že pamětní deska byla v rámci komplexní rekonstrukce kamenné fasády věže Staroměstské radnice odborně restaurována a v nejbližší době bude předána do sbírek Muzea hlavního města Prahy, kde má být výhledově umístěna do expozice věnované Praze v širším dějinném kontextu 2. světové války.

přijaté výhody:
Jemně perlivá voda
naši účastníci:
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček, poradce předsedy Poslanecké sněmovny pro EU a zahraniční politiku Jan Sechter, vedoucí oddělení zahraničních vztahů o protokolu MHMP Martin Churavý
magdalena valdmanova
publikováno: 17. 7. 2019 13:48 permalink

Po magistrátní pracovní schůzce k developerskému projektu Roztyly, kde jsem řešili dopravní napojení areálu, jsem byl společně s radním pro dopravu Martinem Duškou na krátké koordinační schůzce se zástupci developera Passerinverst Group. Byli jsme pozvání na prohlídku areálu a diskutovali jsme o potřebě dále komunikovat tuto stavbu (začne na podzim 2019) mezi developerem a MČ Praha 11. Za MČ prosazujeme koridor pro stávající cyklostezku a spolupráci při novém cyklo propojení Roztyl a oblasti Prahy 4 novými lávkami. Setkání trvalo 15 minut.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Ladislav Kos, Martin Duška
ostatní účastníci:
Mgr. Onřej Nosál, Ing. Martin Unger
Ladislav Kos #218
publikováno: 17. 7. 2019 9:38 permalink

Sešel jsem se Janem Rozkem, Jakubem Jahlem a Martinem Čičem. Probírali jsme návrh Spolku pro čistou církev ohledně vzniku komise pro řešení problematiky sexuálního zneužívání (i jiné trestné činnosti) v církvích.

přijaté výhody:
čaj a zákusek
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal
ostatní účastníci:
Jan Rozek, Jakub Jahl, Martin Čičo
František Navrkal
publikováno: 16. 7. 2019 16:38 permalink

V parlamentu ve Štrasburku jsem se sešel s představiteli ETTSA. Asociace sdružuje především on-line platformy podnikající v oblasti cestování (typicky Booking.com). Diskuse vedla k rychlému seznámení s jejími cíli a zájmy a prioritami Pirátů.

přijaté výhody:
informační materiál
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Peksa
ostatní účastníci:
Raquel Lopes, Ana Pedigao, Barry McKeon, Julia Lamb
Mikulas Peksa
publikováno: 16. 7. 2019 15:09 permalink
15. 6. 2019

Asi cca před měsícem jsem se setkal s pracovníky městské příspěvkovky v Orlové. Orlovské zastupitelstvo se totiž rozhodlo K-Centrum zrušit a zůstat jen u terénní práce. V rámci setkání jsem se bavily o přístupu Orlovských zastupitelů k protidrogové tématice, motivaci tohoto rozhodnutí, o náplní práce a výsledkách současného K-Centra.

přijaté výhody:
případná pomoc
poskytnuté výhody:
prupiska vypadající jak injekční jehla (fakt cool :-) )
naši účastníci:
Jakub Dedek, Zdena Kupcová
ostatní účastníci:
Pracovníci K-Centra
Jakub Dedek
publikováno: 15. 7. 2019 21:03 permalink
11. 7. 2019

Schůzka s Petrem Přikrylem na téma CarPass. V podstatě šlo pouze o synchronizaci a update ohledně dalšího postupu.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 15. 7. 2019 14:08 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz