Profil autora
jméno:
Adam Komenda
přidal kontaktů:
19
profil na Pirátském fóru:
adam.komenda

Volal jsem řediteli knihovny, abych ho upozornil, že do vestibulu knihovny chci opět umístit petici za záchranu mostecké knihovny, ředitel svolil, ovšem pod podmínkou, že u petice nebude propiska, jedna propiska používaná více lidmi by totiž prý mohla mít za následek šíření nakažení Koronavirem. Petici jsem tedy ve vestibulu musel ponechat samotnou bez psacích potřeb .

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Ředitel mostecké knihovny
Adam Komenda
publikováno: 15. 7. 2020 0:28 permalink

Opoziční zastupitelka Berenika Peštová z ANO mi telefonovala a dotazovala se jak budu hlasovat při hlasování o odvolání člena dozorčí rady dopravníku podniku města Mostu, který je členem komunistické strany. Říkala mi důvody, proč bych měl hlasovat proti, tyto důvody se týkali vzájemné známosti a sympatii, což jsem považoval za neobjektivní informace. Řekl jsem jí, že v celé kauze nemám dostatek informací a podle neobjektivních informací se rozhodovat nebudu. Proto jsem jí řekl, že se v hlasování kvůli nedostatku informací zdržím. Na zastupitelstvu jsem se také společně se třemi Zelenými zastupiteli zdržel. S těmito Zelenými jsem v opoziční koalici. O telefonátu jsem Zelené před zastupitelstvem informoval, souhlasili, že se při hlasování zdržíme.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Berenika Peštová
Adam Komenda
publikováno: 8. 3. 2020 11:01 permalink

Na žádost pana Strakoše jsme se v neděli v 19:00 setkali v Mostě v hospodě Špunt, ve starém obchodním komplexu nazývaném Sputník ve čtvrti pětistovky. Pan Strakoš mi poděkoval za to, že jsem se ho na zastupiteltvu zastal, konkrétně jsem na zastupitelstvu vyjádřil nesouhlas s jeho odvoláním Radou města hodinu před zastupitelstvem.Pan Strakoš mi potvrdil mojí domněnku, že byl odvolán kvůli kauze v domově důchodců Astra, řekl mi na kauzu svůj pohled, který mi přijde pravdivý, osobně jsem toho názoru, že pan Strakoš nepochybil a byl odvolán neférově. Pan Strakoš mi sdělil, že se mezi lidmi pracujícími pro město o mně šíří neskutečné pomluvy, sám mi řekl, že ty pomluvy jsou nesmysl a ve skutečnosti jsem prima člověk. Pan Strakoš vyjádřil zájem zúčastnit se krajské schůze Pirátů, řekl jsem, že ho rád pozvu. Asi po hodině diskuze u piva jsme se rozešli.

přijaté výhody:
Jedno pivo desítka Gambrinus
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
Adam Komenda
publikováno: 20. 10. 2019 1:53 permalink

V pondělí někdy před polednem jsem přišel do knihovny v Mostě zkontrolovat, zdali je petice proti stěhování knihovny do Repre v pořádku, například jestli jí někdo neodnesl. Když jsem vstoupil do vestibulu, tak na mě místo pozdravu zavolal radní Malý, který stál u recepce: tak co pane Komenda, kolik už máte podpisů? Vidím tam jeden podpis. Odpověděl jsem mu, že zde v knihovně sice mám zatím jen jeden podpis, ale celkově petici podepsalo již 700 lidí. Tato informace ho zřejmě nepotěšila, začal říkat, že se tou petici zabývám jen kvůli hlasům od voličů. Dodal, že prý já moc dobře vím, že nejlepší je knihovnu přesunout do Repre. S tím jsem nesouhlasil, řekl jsem, že knihovna skvěle slouží svému účelu, z hlediska funkčnosti se řadí k těm nejlepším v republice, například v ní může být vystavena většina knižního fondu ve volném výběru, taktéž, že mi vadí, že město o stěhování knihovny informovalo naprosto minimálně, většina čtenářů o stěhování knihovny vůbec neví, taktéž jsem řekl, že mi vadí, že město nemá koncepci co udělat s prázdnou budovou knihovny. Rovněž jsem dodal, že do knihovny chodím od malička velmi rád, což je taky jeden z důvodů, proč chci knihovnu zachránit, proto mě opravdu uráží, když mi říká, že petici jsem inicoval jen proto, abych získal hlasy voličů. Radní Malý prohlásil, že v případě petice za knihovnu a v mnoha dalších případech jednám nepromyšleně. Následně začal mluvit o Chánovu, prý se stavím proti stěhování obyvatel Chanova do kontejnerů jen proto, že chci hlasy od obyvatel Chanova, zeptal se mě, jestli si opravdu myslím, že mě obyvatele Chanova za to budou volit. Řekl jsem, že to dělám z čistě morálních důvodů, jelikož nechci aby rodiny s dětmi byly nuceny bydlet v kontejnerech, což by dle mého názoru definitivně znemožnilo jejich integraci. Radní Malý začal tvrdit, že to co se bude stavět v Chanově nejsou kontejnery, ale modulové bydlení, které je úplně v pořádku, odpověděl jsem, že ombudsmanka ČR má na celou věc úplně jiný názor. Radní Malý řekl, že s ní před týdnem jednal v Praze, jelikož prý ombudsmanka nežije v Mostě, tak nezná zdejší poměry a nemůže správně zhodnotit zdejší situaci. Odpověděl jsem, že pro mě je názor paní ombudsmanky velmi důležitý, sama byla za komunismu několik let vězněna za protirežimní postoje, do Ústeckého kraje často jezdí a dlouhodobě se snaží řešit špatnou sociální situaci v kraji, tudíž z těchto důvodů je pro mě její názor velmi důležitý a považují ji za skvělého morálního člověka. Dále se mě pan Malý ptal, proč se zastávám člověka, tedy obyvatele Chanova, který dluží městu statisíce a chodí si stěžovat na zastupitelstvo a podal petici, řekl jsem, že i lidé s dluhy mají právo vystoupit na zastupitelstvu, či sepsat petici a vyjádřit nesouhlas se stěhováním do kontejnerů, dodal jsem, že v Mostě je kolem 20% dospělých lidí v exekuci, mají snad všichni tito lidé ztratit občanská práva, například možnost vystoupit na zastupitelstvu? Dále jsem řekl, že mnoho z těchto lidí jsou v exekucích, dle mého názoru né vždy svou vinou a že je potřeba něco udělat s lichvářkými pujčkami, v důsledku kterých, se mnoho lidí neskutečně zadlužuje. Pan Malý na to, co jsem říkal přímo nereagoval a prohlásil, že obyvatelé Chánova vyhazují odpadky z oken a je jim to úplně jedno. Posléze radní Malý opět změnil téma a říkal, že moc dobře ví, co jsou Piráti zač, že mu stačí jak vládnou v Praze, dělají tajná hlasování a celkově je to hrůza. Řekl jsem, že v zápisech o hlasování rady města Mostu jsem viděl zmíněné chyby při hlasování, například je v zápisech občas napsáno zhruba toto: Výše uvedené hlasování nekoresponduje s elektronickým záznamem o hlasování, kde je uvedeno: PRO - 5; PROTI - 0; ZDRŽELO SE - 0; NEHLASOVALO - 1, neboť například xx opustil hlasování a zapomněl vysunout kartu, nebo že xx měl během hlasování špatně zasunutou kartu. Viz zápisy ze zasedání Rady města: https://www.mesto-most.cz/zapisy%2Dz%2Drmm%2Drok%2D2019%2Dfunkcni%2Dobdobi%2D2018%2D2022/ds-5749/archiv=0 Dále jsem řekl, že s jeho názorem na Piráty v Praze nesouhlasím, dle mého názoru vládnou dobře a učinili obrovský pokrok v transparentnosti, přesto, že mají rozpočet v desítkách miliard, dokázali zavést rozklikávací rozpočet až na faktůru, tudíž každý občan může vidět nejen rozpočet, ale i za co, to bylo přesně utraceno. Dále jsem řekl, že jsem nabízel na zastupitelstvu, že by město Most mohlo také zavést rozklikávací rozpočet, kdyby vstoupilo do spolku samospráv Otevřená města, po zaplacení členského poplatku asi 60 tisíc by město získalo rozklikávací rozpočet až na fakturu. Bohužel vedení města o to dosud neprojevilo zájem. Radní malý prohlásil, že mi vedení města rozpočet dá k dispozici, že v tom není problém, zopakoval jsem, že bych rád viděl nejen rozpočet města, ale i všechny faktury, dále jsem dodal, že díky rozklikávacímu rozpočtu by si částky v rozpočtu a faktury mohli snadno na internetu prohlédnout i všichni občané. Posléze jsem se rozloučil a odešel jsem.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Radní města Alois Malý
Adam Komenda
upraveno: 22. 10. 2019 12:28 historie úprav
publikováno: 20. 10. 2019 1:15 permalink

Volal mi ředitel mostecké knihovny Petr Petrik, přišel mi nepřijatý hovor z neznámého čísla, volal jsem zpět a představil se pan ředitel, nevím kde sehnal mé soukromé číslo, ale jeho snaha mě kontaktovat má nejspíš souvislost s tím, že v současné době sbíráme podpisy na petici proti stěhování knihovny do Repre, ze které zaměstnavatele pana Petrika z vedení města nejsou udajne nadšení. Následně mi navrhl schůzku, která má proběhnout v pondělí 14.10 od 9:00 před knihovnou, jelikož mi ředitel nechtěl odpověďet, co se mnou na schůzce chce řešit, přesto, že jsem se na to důrazně zeptal, trval jsem na tom, že na schůzku se mnou půjde i můj koaliční kolega zastupitel Honza Hrubeš, což ředitel nakonec povolil. Uvidíme, co bude obsahem schůzky, vše zde samozřejmě napíšu.

přijaté výhody:
Nic
poskytnuté výhody:
Nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Ředitel městské knihovny v Mostě Petr Petrik
Adam Komenda
upraveno: 11. 10. 2019 13:07
publikováno: 11. 10. 2019 12:40 permalink

V kavárně The Most cafe jsem se společně s koaličními kolegy za stranu Zelených, zastupitelkou v Mostě a senátorkou Dernerovou za Pro Most a zastupitelem v Mostě za ODS Romanem Houskou setkal se zástupci sdružení Zdraví pro Most, jež bojuje proti hluku z autodromu, sdružení zastupoval pan Martinovský a paní Sotová. Zástupci sdružení Zdraví pro Most nás informovali o svém dosavadním boji proti hluku z autodromu. Vyjádřili jsme jim podporu a přislíbili pomoc, jako první jsme na zastupitelstvu hlasovali pro vypovězení memoranda města s autodromem, bohužel i přes naše hlasy zrušení memoranda neprošlo.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Zastupitel za Zelené Hrubeš, Prošek. Zastupitelka a senátorka za Pro Most Dernerová, zastupitel za ODS Roman Houska. Zástupci sdružení Zdraví pro Most Martinovský a paní Sotová.
Adam Komenda
publikováno: 26. 9. 2019 12:34 permalink

Ve středu 18.9 jsem se zúčastnil pravidelné schůzky předsedů klubů a primátora v jeho kanceláři. Primátor s náměstky zjišťoval, jaký názor máme ohledně navržených bodů programu zastupitelstva, schůzky jsem se zúčastnil místo předsedy klubu Pirátů a Zelených Most Jana Hrubeše. Osobně mi přijde, že na techto schůzkách se vedení Mostu pouze pokouší zjistit plány opozice na jednání zastupitelstva, aby se na ně mohlo připravit a případně nachystat reakce s protiargumenty.

přijaté výhody:
Čaj od servisu magistrátu
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Primátor Mostu Jan Paparega, Poslanec a zastupitel za ANO Jan Schiler, zastupitel za ODS Daniel Drtík, náměstkyně primátora za Pro Most Markéta Stará, náměstek primátora Marek Hrvol, zastupitel za KSČM Hošek, zastupitelka za Sdružení Mostečané Mostu Čapková.
Adam Komenda
publikováno: 26. 9. 2019 12:09 permalink

V pondělí 23.9.2019 jsme se zúčastnil schůzky pořádané odborem školství magistrátu města Mostu. Krom vedoucího odboru školství Brzka zde byl zastupitel za SMM Matějka, zastupitelka za ODS Hrdinová, zastupitel za KSČM Hošek, náměstkyně Markéta Stará za hnutí Pro Most a zastupitelka za ANO Zudová. Řešili se se výhody a nevýhody slučování všech školek pod jednu organizaci pouze s jednou ředitelkou. Vzhledem k tomu, že v současné době nevíme, jak dopadne reforma financovaní mateřských školek, jež by opět mohla zavést i jesle, tak se většina přítomných dohodla na tom, že nejlepší je s reorganizací školek počkat ještě nejméně rok a počkat si, zdali nebude podle nové právní úpravy mnohem lepší školky neslučovat. Osobně jsme zde vyjadřoval stanovisko proti slučování školek, jelikož jak vyplývá z pravidel pro přidělování EU dotací, po sloučení by se mohl výrazně snížit příjem pro školky z dotačních titulů EU.

přijaté výhody:
láhev vody od servisu magistrátu
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Adam Komenda
ostatní účastníci:
Krom vedoucího odboru školství Brzka zde byl zastupitel za SMM Matějka, zastupitelka za ODS Hrdinová, zastupitel za KSČM Hošek, náměstkyně Markéta Stará za hnutí Pro Most a zastupitelka za ANO Zudová.
Adam Komenda
publikováno: 26. 9. 2019 11:55 permalink

Společně se zástupci strany Zelených: Janem Hrubešem a Luďkem Proškem, jsme se sešli v jednacím sále rady v budově magistrátu města Mostu se zástupci strany ProMost: s primátorem Janem Paparegou, náměstky primátora Markem Hrvolem a Markétou Starou. Dále byli přítomni zástupci strany ODS: Václav Hoffman, Jakub Ozaňák a Daniel Drtík. Samotné jednání provázelo mnoho neshod. Zástupci ODS a ProMost, odmítli transparentní výběrová řízení do městských firem. Zejména nesouhlasili s formou výběrového řízení, které bychom rádi provedli formou testu a otázek před komisí složenou z nezávislých odborníků mimo naše město. Dokonce dali najevo, že v současné době mají ve funkcích své lidi (zastupitele za jejich strany) , které by ve funkcích rádi ponechali, přesto, že byli pouze jmenování a neprošli výběrovým řízením, zřejmě nevěří, že by jejich lidi mohli v transparentních výběrových řízeních obstát, proto transparentní výběrová řízení odmítají. I když jsme dali jasně najevo, že transparentní výběrová řízení jsou pro nás absolutní prioritou, tak svůj odmítavý postoj nezměnili. Dále jsme hovořili o několika kauzách spojených s panem primátorem. Pan primátor ohledně dotazu na plánovanou změnu územního plánu, která počítá s parcelizací rolní půdy v majetku jeho otce, odpovídal velmi agresivním stylem. Místo aby se nějak vyjádřil ke svému střetu zájmů, začal říkat, že částka 130 milionů, na kterou opozice odhadovala navýšení hodnoty pozemkového majetku jeho otce po provedení změny územního plánu je silně přestřelená. K samotnému faktu střetu zájmu ohledně svého otce se však dlouho odmítal vyjádřit. Nakonec řekl, že jeho otec investoval velké množství peněz a má oprávněný nárok na to, aby parcelizace jeho pozemků byla povolena. Když jsem se pana primátora zeptal na to, zdali je pravda, co se mezi lidmi povídá, že současně s parcelizací pozemků jeho otce, chce nechat z parcel v jiných lokalitách města udělat rolní půdu a vytvořit tak monopolní postavení na trhu s parcelami pro svého otce, tak odmítl odpovědět. Ohledně směny bezcenných kousíčků půdy za lukrativní pozemek v centrum města mezi faktickým majitelem strany ProMost Jiřím Zelenkou a městem , kterou schválila rada města složená právě ze zástupců ProMost a ODS řekli, že to už bylo a máme řešit budoucnost. V důsledku těchto neshod jsme odmítli nabízenou možnost vstupu do koalice. Tímto také zřejmě s velkou pravděpodobností skončilo jednání o koalici s výše uvedenými stranami.

přijaté výhody:
minerální voda
naši účastníci:
Adam Komenda, Jan Hrubeš, Luděk Prošek
ostatní účastníci:
Jan Paparega, Marek Hrvol, Markéta Stará, Václav Hoffman, Jakub Ozaňák, Daniel Drtík.
Adam Komenda
publikováno: 5. 11. 2018 4:32 permalink
14. 2. 2018

Dne 13 února jsem se v Mostě sešel v restauraci Nautico se zástupci strany Zelených, jmenovitě s Janem Hrubešem a Luďkem Proškem, dále byli přítomni zástupci strany Starostové a nezávislí: Milan Šťovíček a Vlastimil Doležal, oba dříve ODS, Věci Veřejné, TOP 09 dnes STAN. Za STAN byl přítomný i Petr Klepiš. Nakonec zde byl i zástupce Jsme!Prokraj Pavel Skála. Účelem jednání bylo uzavření koalice do podzimních komunálních voleb v Mostě. Zatím jsme se dohodli, že se teprve dohodneme.

Přijaté výhody: nic, poskytnuté výhody: nic

Adam Komenda
publikováno: 14. 2. 2018 2:49 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz