Profil autora
jméno:
Zbynek Pokorny
přidal kontaktů:
70

6.3. jsem se sešel na krátkou schůzku s jednatelem nové městské společnosti Teplo Blansko s.r.o. ing. Vaníčkem. Na posledním zastupitelstvu byla schválena Zakládající listina této nové společnosti a ing. Vaníček byl týž den jmenován radou do funkce jednatele. Ing. Vaníček mě chtěl jen stručně informovat o prvních krocích, které plánuje ve funkci a informovat se na jeho další působení člena Výboru pro energetiku, jehož jsem předsedou.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
Ing. Vlastimil Vaníček - Teplo Blansko s.r.o.
Zbynek Pokorny
publikováno: 22. 3. 2023 18:28 permalink

Ve čtvrtek 23.2. jsem se sešel s garantem rady města za energetiku ing. Nečasem. Tématem byla navrhovaná Zakládací listina pro nadcházející zastupitelstvo a jmenování osoby jednatele. Na tuto pozici neproběhlo VŘ a jednatel bude jmenován radou přímo. Opozice s tímto má samozřejmě problém a je možné, že návrh nepodpoří, přestože jinak je návrh Zakládací listiny OK, komentovaný i Výborem pro energetiku.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Nečas, ing. Jan Došek (Forum Blansko)
Zbynek Pokorny
publikováno: 26. 2. 2023 10:28 permalink

Ve St. 22.2. jsem se na moji žádost sešel s pracovníky INV oddělení MěÚ. Téma byla změna projektu nového plaveckého bazénu a s tím související změny v distribuci energií na Sportovním ostrově.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Petr Mráček (odd.KOM), ing. Marek Štefan (KOM), ing. Jan Došek (Forum Blansko)
Zbynek Pokorny
publikováno: 26. 2. 2023 10:20 permalink

v sobotu 18.2. jsem poprosil Služby Blansko s.r.o. o prohlídku budovy krytého bazénu a souvisejících prostor fitness centra a sauny, které jsou mimo provoz. Zajímal mě technický stav zařízení a možnost jeho využití do doby bourání objektu. Harmonogram se stále posouvá.

naši účastníci:
Zbynek Pokorny, ing. Jan Čuma - náš zástupce v INV komisi
ostatní účastníci:
p. Mojmír Vágner - Služby Blansko s.r.o.
Zbynek Pokorny
publikováno: 21. 2. 2023 7:40 permalink
16. 2. 2023

V úterý 16.2. jsem se po schůzi Výboru pro energetiku sešel krátce s dvěma dalšími členy ing. Doškem a ing. Kuncem. Jednali jsme o připravovaném založení nové městské společnosti pro provoz CZT, pozici jednatele a problematice inventarizace majetku města v systému CZT.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Došek, ing. Jiří Kunc
Zbynek Pokorny
publikováno: 16. 2. 2023 22:12 permalink

31. ledna jsme se sešli s organizátorem akce You dream We run, panem Jančiarem. Tato tradiční akce bude letos přesunuta kvůli renovaci atletického stadionu na jiné místo a organizátoři už ani neplánují návrat zpět do Blanska. Mezi vedením města a organizátory došlo k zásadní neshodě. Známe oficiální stanovisko města a chtěli jsme znát i názor protistrany. Odsun akce z Blanska nebyl podle našeho názoru nutný a dalo se najít řešení pro letošní ročník (jarní termín) i pro další roky. Chápeme to jako velkou ztrátu celorepublikově známé akce, kterou naše zástupkyně ve sportovní komisi Žaneta Němcová kritizovala již na první schůzi komise.

přijaté výhody:
účet zaplacený p. Jančiarem
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny, Ondrej Haváč, Žaneta Němcová
ostatní účastníci:
ing. Roman Jančiar
Zbynek Pokorny
publikováno: 12. 2. 2023 21:31 permalink

Dnes jsem se zúčastnil schůzky s místostarostou ing. Ivo Stejskalem, který má na starosti jako garant Služby Blansko. Ty provozují městské sportovní zařízení, včetně plaveckého bazénu. Město plánuje výstavbu nového bazénu včetně "kotelny"- energocentra. Jelikož se bude měnit rozsah projektu, a tím i tohoto energocentra, zajímaly mě detaily těchto změn. Schůzky se zúčastnil i kolega z Výboru pro energetiku ing. Kunc.

naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Ivo Stejskal (místostarosta), ing. Jiří Kunc (Výbor pro energetiku)
Zbynek Pokorny
publikováno: 6. 2. 2023 23:42 permalink

Ve středu 1.2. jsem se zúčastnil krátké schůzky mezi bývalým a současným členem FV kvůli předání podkladů a úkolu zpracovávat přehled spotřeb energií všech městských budov. Téma se prolíná s činností Výboru pro Energetiku, jehož jsem předsedou.
Ing. Antonín Straka (Piráti) tuto činnost prováděl v minulém volebním období. V tomto převzal tento úkol ing. Ág z Forum Blansko.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny, ing. Antonín Straka
ostatní účastníci:
ing. Patrik Ág
Zbynek Pokorny
publikováno: 6. 2. 2023 23:37 permalink

29. ledna jsem se sešel s kolegou z výboru pro energetiku i zastupitelstva ing. Doškem kvůli probíhajícímu procesu založení nového městského s.r.o., které má provozovat systém Centrálního Zásobování Teplem. Schůzky se účastnil další zastupitel za Forum Blansko Patrik Ág.
Pro toto s.r.o. bude Rada vybírat jednatele a kandidáti byli také tématem našeho jednání

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Jan Došek, ing. Patrik Ág, - Forum Blansko
Zbynek Pokorny
publikováno: 6. 2. 2023 23:30 permalink

24. ledna jsem se sešel s ing. Fialovou z investic ohledně projektu revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Měl jsem několik výhrad k původnímu projektu, nicméně ten byl nedávno upraven, takže většina mých výhrad byla vysvětlena.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbynek Pokorny
ostatní účastníci:
ing. Zuzana Fialová, INV oddělení MěÚ Blansko
Zbynek Pokorny
publikováno: 6. 2. 2023 22:34 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz