Profil autora
jméno:
Zbynek Pokorny
přidal kontaktů:
29

Dne 26.listopadu jsem se z naší iniciativy sešel s ředitelem OS ČČK Blansko (Červený Kříž) panem Kučerou. Spolu se mnou i naše pirátská zástupkyně v komisi rady pro sociální a zdravotní problematiku Lucie Košťálová. Jednali jsme o možnosti zřízení denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením, které podle našeho názoru v okrese chybí. Pro tuto službu bychom měli i návrh využít budovu v majetku města. Město zájem o další službu (byť provozovanou např. ČČK) nemá. Jsme v jednání i s vedoucí odboru SOC na MěÚ Blansko.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, Lucie Košťálová
ostatní účastníci:
Jiří Kučera- ředitel OS ČČK Blansko
Zbynek Pokorny
publikováno: 20. 12. 2020 22:13 permalink

Dne 7.9. jsem se setkal se dvěma zástupci ANO v Blansku, abysme si den před ZM vyjasnili stanoviska k důležitému bodu - opětovnému prodloužení termínů výstavby OC Blansko (Skleníky). My jsme navrhovali odstoupení od smlouvy s investorem (podmínka pro toto krajní řešení byla naplněna), případně přecenění pozemků. Důvody prodlužování termínů jsou podle nás od počátku na straně investora. Předpokládali jsme, že ANO minimálně přecenění pozemků navrhne také, ale to přímo v plánu neměli. Navrhovali jen odklad účinnosti dalšího prodloužení termínů za určitých podmínek. To jim koalice neschválila, takže zastupitelé ANO pak ale spolu se mnou hlasovali proti schválení nového harmonogramu. Koalice nás nicméně přehlasovala.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
Jan Nečas, Lenka Dražilová - oba ANO
Zbynek Pokorny
publikováno: 22. 10. 2020 22:41 permalink

Dne 17.8. jsem se účastnil schůzky zastupitelů města Blanska s developerem M.S. Blanenská. Tato firma má stavět obchodní centrum na místě bývalých Skleníků. Již 5 let se stavíme proti tomuto záměru. Developer navíc měl původně mít hotovo 2018. Město mu již 5x prodloužilo termíny, a v pořadí již 6. odklad bude rada navrhovat na ZM dne 8.9.
My budeme navrhovat min. přecenění pozemků, cena se za těch 5 let výrazně navýšila. A ve hře je i návrh odstoupení od smlouvy

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny
ostatní účastníci:
zastupitelé města, 2 zástupci investora
Zbynek Pokorny
publikováno: 3. 9. 2020 16:30 permalink

Dne 23.7. jsme se spolu s Lubošem Sedlákem setkali s Judr. Antlovou, vedoucí PÚ v Blansku. Důvodem byly naše dotazy na aktuální stav restitučního řízení u zbývajících pozemků rodiny Salmů.
Poslední rozhodnutí ve věci občanství Hugo Salma, od Městského soudu v Praze z 5/2019 bylo zástupcem Salmů napadeno kasační stížností k NSS. V současné době je restituční řízení přerušeno, čeká se na rozhodnutí NSS. Situaci sledujeme kvůli možným investicím města do chátrající budovy Salmova mlýna.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny, Luboš Sedlák
ostatní účastníci:
Judr. Ivana Antlová
Zbynek Pokorny
publikováno: 3. 9. 2020 8:27 permalink

Dne 4.6. 2020 jsem si domluvil osobní prohlídku prostor v Salmově mlýně, technickou památkou, jejíž komplexní opravu a využívání brzdí nedořešené restituční řízení. Budeme v této věci prověřovat aktuální stav restituce na PÚ.
Budova má opravdu kouzlo a velký potenciál např. pro pořádání kulturních akcí, dětských kroužků atd.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
zbynek pokorny, Ondřej Haváč (náš zástupce v komisi městské rady pro zahraniční vztahy)
Zbynek Pokorny
upraveno: 3. 9. 2020 8:18
publikováno: 3. 9. 2020 8:15 permalink

S ing. Reisiglovou jsem se sešel 29.května kvůli několika tématům:
a) Využití suterénu bývalého hotelu Dukla (nesouhlasíme s navrhovanou stavbou "městské" kavárny nad nevyužívaným suterénem.
b) Kolaudace spojovací cesty Těchov - kvůli zpackané rekonstrukci cesty se musely řešit okolní pozemky s majiteli
c) OC Skleníky - termíny (investor poté nestihl smluvní termín 30.6. pro stavební povolení)

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný, ing. Jan Čuma
Zbynek Pokorny
publikováno: 3. 9. 2020 8:03 permalink

Dne 4.3. jsem se sešel s ing. Sklářem z odbotu KOM, důvodem byly některé moje dotazy před blížícím se zastupitelstvem. Týkaly se opravy zámeckého jezírka, přemostění -výkupu posledních pozemků a nové asfaltové cesty na Těchově, dodnes nezkolaudované SÚ. V této souvislosti p. Sklář zmínil i další problém, oprava některých chodníků byla opět rozporována SÚ. Jde o hlubší problém v komunikaci mezi odděleními MěÚ, což se ukázalo i během interpelací na ZM 10.3. Plánoval jsem v této věci jednání i s vedoucí SÚ, ale situace ohledně koronaviru toto jednání odsouvá.

přijaté výhody:
nealko pivo
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
Ing. Martin Sklář (KOM)
Zbynek Pokorny
publikováno: 16. 3. 2020 22:15 permalink

Ve čtvrtek 9.1. 2020 jsem se sešel s ing. Štefanem z odboru INV, Zajímal mě detail rozpočtu na plánovanou výstavbu kavárny na pozůstatku hotelu Dukla. Zároveň důvod, proč se při výběru provozovatele kavárny volila cesta koncesního řízení. Na prosincovém zastupitelstvu jsem při schvalování rozpočtu navrhoval tuto 6 mil. položku- vyjmout z rozpočtu a raději částku použít např. na obnovu kotlů stávajícího CZT. Zastupitelé koalice tento návrh nepodpořili.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Štefan, ing. Mráček (oba INV odbor)
Zbynek Pokorny
publikováno: 12. 1. 2020 13:17 permalink

dopisuji poslední schůzku z konce roku - v pátek 6.prosince jsem se sešel s vedoucím odboru KOM ing. Sklářem, zajímal mě technický stav suterénu po bývalém hotelu Dukla. Na něm chce město postavit "mobilní" kavárnu za 6 mil. Kč. Tuto položku jsem rozporoval při schvalování rozpočtu na jednání zastupitelstva 10.prosince. Bohužel to prošlo v původním návrhu rozpočtu. Tato položka se nám zdá neúměrně vysoká, hlavně proto, že zmíněný suterén do této částky není zahrnut.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Sklář, odbor KOM
Zbynek Pokorny
publikováno: 1. 1. 2020 22:53 permalink
30. 11. 2019

26. 11. jsem se sešel na krátkou schůzku s blanenským starostou ing. Crhou. Téma byly naše 4 návrhy na nejbližší ZM, které jsem radě poslal 15.11., aby je zařadili do programu zastupitelstva. To neudělali, jen je "vzali na vědomí". Ujistil jsem ho, že tyto body navrhnu holt na začátku jednání. Dalším tématem bylo nedávné rozhodnutí Rady zrušit záměr prodeje pozemků v centru města. Podle mého k tomuto došlo hlavně poté, co obdrželi petici cca. 800 občanů, která o zrušení žádala (byť oficiálně to nepřiznali).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zbyněk Pokorný
ostatní účastníci:
ing. Crha (starosta Blanska)
Zbynek Pokorny
publikováno: 30. 11. 2019 23:36 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz