Profil autora
jméno:
Martin Svadlenka
přidal kontaktů:
22
profil na Pirátském fóru:
martin.svadlenka
6. 4. 2018

5.4. jsem se sešel s šéfem odboru vnitřní správy magistrátu Karolou. Probírali jsme postup úprav a doladění webu a znovuspusteni vyhledávacího modulu. Poreferoval mi též o krocích úřadu k naplnění GDPR.

Po této schůzce jsem se ještě sešel s radními Horkým (SpP, Změna), Měřínským (ANO) a zastupitelem Vránou (ANO), abychom se pobavili o návrhu do zastupitelstva na snížení počtu členů zastupitelstva v příštím volebním období, a to z 35 na 29, 27 členů. Zmíněny především aspekty ušetřených nákladů a zjednodušení jednání zastupitelstva, porovnáno se srovnatelnými městy co do počtu obyvatel.

Martin Svadlenka
publikováno: 6. 4. 2018 7:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 3. 2018

Na základě doporučení Rady města Přerova jsem se sešel s ředitelkou sociálních služeb města Bc. Žouželkovou, abychom projednali postup pro propojení TV s PC v klubovnách domů s pečovatelskými službami. Dohodli jsme se, že k tomu paní ředitelka vypracuje písemný postup, který jí budu připomínkovat. Poté mne provedla domovem důchodců, seznámila mě s několika klienty a předběžně mě pozvala na kriketový turnaj.

přijaté výhody:
voda, exkurze, pozvánka na turnaj.
poskytnuté výhody:
vizitka
Martin Svadlenka
publikováno: 29. 3. 2018 19:21 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 11. 2017

1.11. jsem se setkal s dvěma přerovskými zastupiteli - ing arch Janem Horkým a ing Richardem Šlechtou, zvolenými za naši koalici Společně pro Přerov. Schůzku inicioval Richard a jejím smyslem bylo jeho oznámení, že složí mandát zastupitele, přičemž poté připadne tato funkce na mě jako náhradníka. Jako důvod uvedl své rozdílné názory na řízení města a jeho společností s ostatními zastupiteli(radními) za SpP. Byl jsem dotázán, zda jsem s tím ok, a jestli si na to troufám. Dal jsem se na vojnu, tak...

Dnes jsem ze schůze xolku zamířil na jednání SpP v COWorking Přerov, abych s nimi jednal o účasti Pirátů v koalici pro nadcházející volby do zastupitelstva. Přítomen primátor Puchalský, radní Horký, Kohout a Netopilová a zastupitelka Jandová. Sdělil jsem závěry předchozí přerovské Pirátské schůzky z 26.10. - Piráti chtějí postavit do voleb vlastní kandidátku a oslovit vybrané lidi z koalice, aby za Piráty kandidovali. SpP se ve svých řadách, a v této chvíli, pokusí jednat variantě kampaně a kandidátky bez Pirátů.

Já osobně budu u přerovských Pirátů maximálně lobbovat za "personální kontinuitu", a to i z toho důvodu, že Piráti doteď neměli jediného člena strany v zastupitelstvu, zatímco SpP (i přesto, že se rozpadlo) mělo zastupitelů 8. Zvážím svou kandidaturu v komunálkách, protože i přesto, že se s přerovskými Piráty shodnu na tom, že jsou pro nás někteří kandidáti SpP těžko přijatelní, bylo by dle mého názoru kontraproduktivní stavět proti bývalému partnerovi čistě pirátskou kandidátku.

Martin Svadlenka
publikováno: 2. 11. 2017 21:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 10. 2015

Krajský předseda OLK obdržel pozvánku na schůzi krajského vedení Zelených. Zajímal je náš názor na jejich nabídku kandidovat na kandidátce, kterou stavějí s KDU. Místo zaneprázdněného předsedy jsme do Loštic vyrazili s Vojtou Pikalem. Ve velmi přátelské atmosféře jsme si vyjasnili, proč budeme radši dál budovat vlastní značku, bez rizika, že by nás překroužkovala KDU, navíc jsme tlumočili výsledky poslední schůzky KSOLKu, na níž jsme si řekli, že s Zelenými klidně, s KDU však rozhodně ne. Upozornili jsme i na to, že pozvání k jednání o případné spolupráci přichází velmi pozdě, což Zelení ústy svého vedení vysvětlilo otálením ze strany STANu. Objasnili jsme, proč jsme Zelené nevybídli a neoslovili dříve my sami - bylo nám jasné, že jsou už "zasnoubeni". Stručně jsme nastínili, s kým jsme se zatím ústně na spolupráci/koalici už domluvili. Příjemné bylo, že několik Zelených ať už v diskusi, nebo v kuloárech zmínilo ideovou blízkost Pirátů a Zelených a vyslovilo pochyby o výhodách koalice s KDU. Také jsem měl příležitost probrat se zastupitelem Tomášem Hradilem z Jeseníku jeho postupy při otevíraní města Jeseníku a osobně poznat Jakuba Čecha Na závěr rozdány vizitky.

Nabízené výhody - deklaroval jsem, že příští spolupráce může být těsnější, budeme-li osloveni včas.

Vojta nechť mě koriguje, případně doplní.

přijaté výhody:
Martinské menu, na které jsme dostatečně finančně přispěli ještě před tím, než jsme zjistili, že šlo o pozvání.
Martin Svadlenka
publikováno: 25. 10. 2015 9:05 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 1. 2015

Sešel jsem se s aktivistou žijícím v přerovském okrese, který si výslovně nepřál, abych zde uváděl jeho jméno.

Mapuje prohřešky přerovského magistrátu ohledně zveřejňování informací - na vlastní oči jsem se přesvědčil, že informace, které obdrží v rámci infožádostí od magistrátu, jsou v zákonné lhůtě následně na webu města zveřejněny jen částečně nebo nejsou zveřejněny vůbec. Budu se tím zabývat.

Martin Svadlenka
publikováno: 16. 1. 2015 10:38 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 11. 2014

Omlouvám se, zapomněl jsem zapsat sem schůzku z 24.10., která s koaličními partnery v přerovském komunálu řešila přípravu bodu Informovanost pro programové prohlášení Rady města Přerova.

Přítomní: M. Švadlenka, R. Šlechta (oba SpP), P. Hermély (Nezávislí), Macourková (Prosperita), Kozák a Holan (oba ANO), chyběl Cagášek (Prosperita) a chyběl i Neuls (Nezávislí)).

Po krátkém úvodu do problematiky jsme se shodli na nutnosti v maximální míře zveřejňovat data, a to nejlépe ve strojově čitelném kódu.

Celý bod Informovanost bude pak v programovém prohlášení Rady města vypadat takto:

* Přesuneme jednání zastupitelstva města z Horního náměstí do Městského domu

* Upravíme začátky jednání na 16.00 hod. a budeme zasedat pravidelně jednou měsíčně

* Změníme jednací řád zastupitelstva

* Rozšíříme počty výborů zastupitelstva

* V budovách magistrátního úřadu města umožníme občanům bezplatné připojení k WI-FI internetu

* Budeme aktivně podporovat IT projekt Otevřená radnice, založený zejména na mezinárodních standardech OPEN DATA (Otevřená data), jehož cílem je:

- změnit smysl řízení města, jeho organizaci, jím vlastněných obchodních společností na otevřenou a transparentní službu, které se mohou aktivně zúčastnit občané

- zefektivnit nakládání s městským majetkem a prostředky

- účinně čelit korupci a zvýšení politické zodpovědnosti volených orgánů

- pro tento projekt zřídíme příslušnou komisi, jako poradní orgán Rady města Přerova

Martin Svadlenka
publikováno: 12. 11. 2014 9:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 11. 2014

Dnes jsem se v Přerově sešel s nově zvolenou senátorkou Jitkou Seitlovou. Probírali jsme široké spektrum témat, počínaje povolební situací v přerovském komunálu, Jitčinou představou o fungování v Senátu až po náznaky o tom, proč TTIP nesmí projít.

Zásadním výstupem z této schůzky je možnost našeho stážisty u paní doktorky. Financovat si jej však musíme sami, musí mít IČO na poradenství a konzultace. Měl by pak mít přístup na senátní výbory a podobně.

přijaté výhody:
příslib další spolupráce
poskytnuté výhody:
Pozval jsem paní doktorku na kafe (minule platila ona)
Martin Svadlenka
publikováno: 11. 11. 2014 19:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 10. 2014

Včera večer, tedy 7.10. jsem se sešel s Ing. Vladimírem Pospišilíkem. Schůzku inicioval e-mailem on, zajímalo jej jakým způsobem je možné obejít autorskoprávní svazy. Během tříhodinového hovoru došlo kromě svobodné hudby a licencí CC na samotné základy pirátské filosofie, otázku prolamování listovního tajemství, terorismu (ano, fakta o 9/11 shrnuty do 15 minut), otevřenou státní správu, otevřený software a podobně. Z Ubuntu v mém notebooku byl pan Pospišilík překvapen. Divil se, že to je celé klikací a že Libre office evidentně umí to, co MS Office, podobně GIMP zvládně srovnatelnou práci jako Photoshop atd. V poslední hodině schůzky pan Pospíšilík zmínil své vazby na společnost TeploNetwork a projekt metropolitní sítě za cca 150 mega - obě záležitosti mí komunální koaliční kolegové argumentovaně kritizují.

TeploNetwork, dceřiná společnost městské společnosti Teplo Přerov vznikla bez vědomí zastupitelstva, rozhodovali pouze radní. Ani kontroverzní přerovský projekt metropolitní sítě není Pirátům neznámý.

Rozebrali jsme tu síť (hlavně ceny jednotlivých položek. Čerpal jsem z dat, jejichž analýzou pomáhali kolegové Piráti.

přijaté výhody:
Byl jsem pozván, takže dva mé birelly platil pan Pospíšilík.
poskytnuté výhody:
Nabídka instalace některé z linuxových distribucí do dualbootu.
Martin Svadlenka
publikováno: 8. 10. 2014 21:18 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 8. 2014

Dnes jsem se setkal s kandidátkou na senátorku v obvodu č.63 RNDr Jitkou Seitlovou. Setkání iniciovala ona.

Bavili jsme se o proběhnuvší změně vedení Pirátů, možnostech propagace (ukázala mi na noťasu jak vypadaj materiály, co na kampaň mají) a spolupráce Pirátů na její kampani, jejím rozhovoru s Pošvářovou o kauzách na ŘSD. Došlo i na Rusko, sankce, médiokracii a vybrané konspirační teorie (nebyl záměr, chtěl jsem až po volbách.)

Martin Svadlenka
publikováno: 7. 8. 2014 23:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
30. 6. 2014

Znovu jsme se setkali na přerovském pirátském školení s doktorkou Jitkou Seitlovou, kde jsme ji coby kandidátku na senátorku za KDU+SZ grilovali, když tedy stojí o naši podporu. Na závěr setkání s ní jsme jasně deklarovali, že chce-li mít naši podporu, musí být název kandidátky ve smyslu "KDU+SZ s podporou Pirátů", jinak nám podpora nedává smysl. Nebude-li podpora deklarována na volebním lístku, silně zvážíme postavení vlastního kandidáta na senátora v přerovském okrsku.

Na přerovské pirátské školení dorazil též lobbista a marketér Aleš Baran, který dělá kampaň pro ANO a "lákal" mě,

ať dám v komunální politice vale spojení s SpP a spojím Piráty s ANO. Během deseti minut jsem mu (doufám) vysvětlil rozdíl mezi principy Pirátů (ideje, růst odspoda) a ANO (oligarchizace politiky) a v dobrém jsme se rozešli s tím, že jsem ochoten se s lidmi z ANO sejít a zopakovat jim, proč by náš elektorát vnímal spojení s ANO, byť na komunální úrovni, jako "problematické".

Martin Svadlenka
publikováno: 30. 6. 2014 22:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz