Profil autora
jméno:
Michaela Poláková
přidal kontaktů:
71
3. 2. 2022

Dne 31. 1. 2022 na zasedání ZMČ Praha 11 jsem musela přijmou veřejně květiny (dvě lilie, stélka bílá chryzantema, fíkový list) od ing. O. Prokopa v odhadované hodnotě kolem 400 Kč. Jakékoliv jiné gesto by dle mého názoru v té chvíli bylo nejen nediplomatické, ale poněkud lidsky nedůstojné.

přijaté výhody:
květiny
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Ing. O. Prokop (ANO)
Michaela Poláková
publikováno: 3. 2. 2022 9:33 permalink
17. 1. 2022

Byla jsem oslovena s možnotí účastnit se schůzky se zástupci ANO, ODS a HPP11 ohledně postupu ve věci projektu stavby Areálu ledových sportů. Tento okruh zastupitelů se cítí znepokojen vznikem reputačního rizika a finančních ztrát. V tomto či modifikovaném formátu se pravděpodobně sejdou vícekrát. Schůzky se nebudu účastnit, protože trvám na stanovisku, které má projednávat záležitosti akciové společnosti na valné hromadě a tu má svolat vedení společnosti či zastupitelstvo.

naši účastníci:
Michaela Poláková
Michaela Poláková
upraveno: 26. 1. 2022 23:55
publikováno: 26. 1. 2022 23:55 permalink
23. 11. 2021

Kontaktována elektronicky panem Patrikem Králíkem ve věci nadace Karla Janečka. Na tento email jsem neragovala, protože nemám čas ověřit jeho autenticitu.

naši účastníci:
Michaela Poláková
Michaela Poláková
publikováno: 26. 1. 2022 23:48 permalink

Elektornicky kontaktována panem Krejčiříkem, předsedou SVJ Nechvílova, se žádostí o informaci ohledně možnosti dotace na bezbarierové vchody do domu. Odkázala jsem ho na příslušný odbor ÚMČ a na program Praha bezbarierová, nabídnula podporu žádosti na projednání k sociální komisi pokud bude potřeba

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Michal Krejčiřík
Michaela Poláková
publikováno: 26. 1. 2022 23:46 permalink

Jednání o studii rozvoje pražské vodohospodářské koncepce do roku 2028, projekt intenzifikace ÚČOV Troja, závěry auditu, koncepce protikorupční certifikace společnosti, digitalizce interních systémů společnosti, úspěšnost společnosti v žádostech o dotace.

přijaté výhody:
oběd, lahev vína, karafa na vodu
naši účastníci:
Michaela Poláková, Kateřina Růžičková,Tomáš Popela
ostatní účastníci:
Ing. Petr Hejma, Ing. Jiří Pelák, Ph.D., JUDr. Tomáš Homola (STAN), JUDr. J. Rudolf, vedení PVS, komise pro audit
Michaela Poláková
upraveno: 26. 1. 2022 23:40
publikováno: 26. 1. 2022 23:40 permalink

Schválení studie rozvoje pražské vodohospodářské koncepce do roku 2028, projekt intenzifikace ÚČOV Troja

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
Příslib publikace infočlánku o rekonstrukci a umístěném včelíně v tomto areálu
naši účastníci:
Michaela Poláková, Kateřina Růžičková,Tomáš Popela
ostatní účastníci:
Ing. Petr Hejma, Ing. Jiří Pelák, Ph.D., JUDr. Tomáš Homola (STAN), JUDr. J. Rudolf, vedení PVS
Michaela Poláková
publikováno: 26. 1. 2022 23:36 permalink

Požádala jsem o představení záměru veřejnosti na Praze 11 a nabídla možnost publikování projektu. Dále předány informace o ztransparentnění procesu schvalování přípojek technické infrastruktury ,společný vyjadřovací portál, seznámení s protikorupční linkou. Eviduji stížnost na komunikaci s odborem dopravy Praha 11 na jiných rezidenčních projektech.

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
(PD) zástupce investora
Michaela Poláková
publikováno: 26. 1. 2022 23:27 permalink

Jednali jsme o společném postupu jak řešit politickou krizi na Praze 11 a působit ke ztmelení roztříštěných proudů v zastupitelstvu.
(24. a 26. 1. 2022)

přijaté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková, Ladislav Kos ml.
ostatní účastníci:
Michal Veselský (Zelení)
Michaela Poláková
publikováno: 26. 1. 2022 23:14 permalink

Po předešlé emailové komunikaci proběhla osobní schůzka s občanem Prahy 11 (MK), který je odborným referentem dopravy ve státní správě. Vypracoval návrh řešení a dotažení opatření ke zvýšení bezpečnosti v zoně 30 ulice Dědinova. Žádá o podporu projednání tohoto návrhu na dopravní komisi Praha 11, kterou jsem slíbila poskytnout. Budou probírat další jednání s odborem dopravy Praha 11 v této věci a potřebná výměna korespondence.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
podpora návrhu podání na dopravní komisi
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
občan Prahy 11 (MK)
Michaela Poláková
publikováno: 26. 1. 2022 23:08 permalink
6. 12. 2021

Zastupitelé byli osloveni hromadným emailem se žádostí o podporu bodu Milostivé léto, aby občané byli o této akci informování prostřednictvím radničních médií.

naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Mgr. Hovorková (HPP11)
Michaela Poláková
publikováno: 9. 12. 2021 8:26 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz