Profil autora
jméno:
Michaela Poláková
přidal kontaktů:
71

Představení nového sídla společnosti, strategie rozvoje do roku 2028. Předáno několik výtisků časopisu Klíč č. 06/2021 obsahující článek o mlžítkách na Praze 11.

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
Výtisk časopisu Klíč
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Ing. Petr Hejma, Ing. Petr Hejma, Ing. Jiří Pelák, Ph.D., vedení PVS
Michaela Poláková
upraveno: 26. 6. 2021 15:52 historie úprav
publikováno: 23. 6. 2021 15:48 permalink

Telefonická diskuze nad technickým stavem komunikace v ulici Brandlova, přislíbena konzultace s radním pro dopravu Mgr. Duškou (Pir). Místní šetření stavu vozovky proběhne v sobotu 26. 6.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
p. Říha (ANO)
Michaela Poláková
publikováno: 23. 6. 2021 15:41 permalink

Nominat rodičů ve školní radě informován o navázání občanského kontaktu s rodinou žáka.
Rodina se poradí a podá zpětnou vazbu.
Další odborný postup bude koordinovat v radě, odkázán na radní pro školství Zuzana Ujhelyová (Piráti), zasedající ve stejné radě.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
člen školní rady ZŠ K Milíčovu
Michaela Poláková
publikováno: 18. 6. 2021 20:00 permalink

Kromě prezentace provozních prostor došlo ke konzultaci se zástupci STAN ohledně pohledu na financování rozvoje infrastruktury v Praze a popularizace odvětví. Přišla řeč i na situaci v komunálu na Praze 11. Ing, Hlubuček vznesl konkrétní dotaz na průběh dohadovacího řízení s variantou, že Piráti nabídnou místo starosty. Vysvětlila jsem, že se jednalo pouze o jednu z okrajových variant interního brainstormingu, hlasování konkrétních variant je pak na pirátském foru. Na dotaz, kterou ze dvou frakcí zastávám, jsem odtušila, že žádnou, a že se snažím být neutrální a objektivní. Navíc nemám ani hlasovací práva, těžko mohu do něčeho zasahovat. Pokud by si někdo podle mých názorů chtěl utvářet pohled na věc, není vydání funkce starosty mnou preferovanou variantou. Na dotaz ohledně personálnho posílení buňky STAN na Praze 11 bylo odpovězeno, že situaci sleduje a věnuje se jí.

přijaté výhody:
občerstvení
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková, Tomáš Popela
ostatní účastníci:
Ing. Petr Hlubuček (STAN), JUDr. Tomáš Homola (STAN), vedení PVS a PVK
Michaela Poláková
publikováno: 18. 6. 2021 19:51 permalink

Lobbing za zájmy mladého Pirátstva z MŠ Blatenská, přejí si do tématiky podmořský svět umístit kresbu Nemo a Dory. Konzultováno s vedoucím projektu ( žák 9. třídy ZŠ Pošepného) že s ohledem na dodržení autorských práv mají naplánováno separátní umístění cca 2 ks Paracanthurus hepatus a více jak 5 ks bodloka Acanthurus leucosternon plovoucí odděleně v kompozici obrazu.

Dále zjištěno, že ze dvou tříd projevil zájem o studium na technickém oboru jen jeden student, směřuje na ČVUT,fakulta stavební. Nabídnuta akademická podpora nebo možnost praxe.

Požadují pár lajků na stránku projektu.
https://www.facebook.com/malujeme.podchod/
https://www.zsposepneho.cz/web/aktuality/malujeme-podchod.8123

Závěr: je potřeba otevřít diskuzi o podpoře technických oborů

přijaté výhody:
Paracanthurus hepatus , Acanthurus leucosternon vše ve 2D
poskytnuté výhody:
likes
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Členové žákovského parlamentu ZŠ Pošepného
Michaela Poláková
upraveno: 15. 6. 2021 9:59
publikováno: 15. 6. 2021 9:57 permalink
14. 6. 2021

Tel. konzultace se zástupcem rodičů ze školské rady ZŠ k Milíčovu. Reagoval na můj příspěvek v diskuzi během zasedání ZMČ Praha 11, týkající se grantů pro školství na řešení šikany. Přislíbil zpětnou vazbu v této věci včetně koordinace postupu s radní pro školství (Pir). Mnou odkázán na materiály od organizace Člověk v tísni nebo portl.gov.cz/informace/sikana-INF-216, případně nabídnuta pomoc konzultace přímo s odborníky z příslušných NGO. Zatím se situace jeví, že škola problematiku řeší. Vysvětlen rozdíl v postupu řešení u obětí a agresora a důležitosti záchytu a řešení problému včas. Daší zájem o spolupráci v propagaci technických oborů na ZŠ a SŠ, a podpora rovného přístupu k technickému vdělávání dívek, společný zájem na podpoře inkluze dětí cizinců do českého vzdělávacího systému.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
člen školní rady ZŠ K Milíčovu
Michaela Poláková
upraveno: 14. 6. 2021 17:26
publikováno: 14. 6. 2021 17:25 permalink

Tématem byl postoj zastupitelského klubu HPP11 k tajnému hlasování na ZMČ P11. Netransparetnímu hlasování jsou spíše nenakloněni.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
RNDr. Z. Malá, PhD. , Ing. Štyler
Michaela Poláková
publikováno: 12. 6. 2021 18:49 permalink

Oslovena paní předsedkyně SVJ Zlešická s informací o možnosti požádat MČ o dotaci na revitalizaci stání a umístění nádob na separovaný odpad.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
DiS. Mašková
Michaela Poláková
publikováno: 12. 6. 2021 16:04 permalink

Email se žádostí o poskytnutí konzultace, jakým způsobem je ve společnosti Jihoměstská majetková a. s. vypočítáván EBIT, případně další KPI.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
Přednáška na téma BI
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
Ing. Radek Adamec
Michaela Poláková
upraveno: 12. 6. 2021 16:01
publikováno: 12. 6. 2021 16:01 permalink

Po setkání na schůzi MS Piráti Praha 11následuje z mé strany žádost o konzultaci ohledně bytové politiky a hledání způsobů zlepšení transparentnosti ve facility managementu SVJ a bytových družstev, na Praze 11 spravovaných zejména SBD Pokrok, se kterým naši voliči vyjadřují častou nepokojenost.

přijaté výhody:
informace z oblasti práva a bytové politiky družstev
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
MS Piráti a RegP Praha 11
Michaela Poláková
upraveno: 12. 6. 2021 15:53 historie úprav
publikováno: 12. 6. 2021 12:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz